SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 65-66 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

In 1945, representatives of 50 countries met in San Francisco at the United Nations Conference on (29) Organisation to approve the United Nations Charter. The United Nations (UN) was established on 24 October 1945 by 51 countries who agreed to (30) peace through international cooperation and shared mutual security. Today, about 190 nations in the world belong (31) the UN.

All UN Member States are represented in the General Assembly - a group of nations, which (32) to discuss the world's most urgent problems. Each Member State has one vote. Decisions on important matters, such as international peace and (33) new member admissions, the UN budget and the budget for peacekeeping, are decided by two-thirds majority. Other matters are decided by simple majority.

The Assembly holds its annual regular meetings from September to December. When necessary, it may hold a special or emergency meeting on subjects of (34) concern.

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

29. C

30. D

31. B

32. A

33. B

34. C

Hướng dẫn dịch:

Năm 1945, đại diện của 50 quốc gia đã họp tại San Francisco tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Tổ chức quốc tế để thông qua Hiến chương Liên hợp quốc. Liên hợp quốc (LHQ) được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 bởi 51 quốc gia đồng ý duy trì hòa bình thông qua hợp tác quốc tế và chia sẻ an ninh chung. Ngày nay, khoảng 190 quốc gia trên thế giới thuộc LHQ.

Tất cả các Quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều có đại diện trong Đại hội đồng - một nhóm các quốc gia, nhóm họp để thảo luận về các vấn đề cấp bách nhất của thế giới. Mỗi Quốc gia Thành viên có một phiếu bầu. Các quyết định về các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như hòa bình và an ninh quốc tế kết nạp thành viên mới, ngân sách của Liên hợp quốc và ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình, đều do đa số 2/3 quyết định. Các vấn đề khác do đa số đơn giản quyết định.

Hội đồng tổ chức các cuộc họp thường niên hàng năm từ tháng 9 đến tháng 12. Khi cần thiết, nó có thể tổ chức một cuộc họp đặc biệt hoặc khẩn cấp về các đối tượng đặc biệt quan tâm.

Bài 2 (trang 66 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the ext and decide whether the following statements are true (T) orfalse (F). (Đọc phần mở rộng và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, phụ nữ vẫn tiếp tục cảm thấy khó cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ phải là người giỏi nhất trong mọi việc. Trở thành một người mẹ tốt nhất, một nhân viên tốt nhất, một cộng sự tốt nhất và một người nội trợ tốt nhất là điều không thực tế. Họ dường như không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Họ cũng khó thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể gây ra cho phụ nữ rất nhiều căng thẳng vì họ đang cố gắng đạt được thành tựu trong công việc cũng như trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ của họ. Khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân kém cũng khiến nhân viên mất hứng thú và nhanh chóng rời bỏ công việc.

May mắn thay, nhiều công ty nhận ra rằng cả nam giới và phụ nữ nên chăm lo chuyện gia đình. Họ đưa ra thời gian làm việc phù hợp để duy trì tính cạnh tranh, để nhân viên nữ của họ làm việc tại nhà và xây dựng một nơi làm việc lành mạnh không bắt buộc mọi người phải làm việc nhiều giờ.

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

35. F

36. T

37. F

38. T

39. T

Hướng dẫn dịch:

35. Phụ nữ bây giờ có thể quản lý cuộc sống gia đình và sự nghiệp của họ rất tốt.

36. Xã hội mong đợi phụ nữ xuất sắc trong mọi việc họ làm.

37. Thành tích trong công việc có thể gây căng thẳng cho phụ nữ.

38. Nhiều nhân viên nghỉ việc vì không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

39. Nhiều công ty cố gắng cải thiện điều kiện làm việc để cả nam và nữ có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học