SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 77 Unit 10 Reading sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc văn bản và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Lượng khách du lịch tăng dần qua các năm. Năm 1950, chỉ có 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Vào năm 2020, ước tính có 1,4 tỷ khách du lịch đi du lịch mỗi năm. Mặc dù du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng cũng có một cái giá phải trả, đặc biệt là về mặt môi trường. Trên thực tế, tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường địa phương là rất lớn. Đôi khi, tác động trực tiếp, chẳng hạn như khi khách du lịch xả rác trên đường phố hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của khu vực địa phương như nước sạch hoặc năng lượng. Những lần khác, tác động ít trực tiếp hơn nhưng vẫn lớn. Ví dụ, khi khách du lịch đi du lịch, họ thường di chuyển bằng máy bay hoặc phương tiện sử dụng nhiều nhiên liệu. Điều này cũng làm hỏng môi trường. Bằng cả hai cách, khách du lịch đang cố ý hoặc không cố ý làm tổn hại đến môi trường khi họ đi du lịch. Tuy nhiên, có thể giảm tác động tiêu cực đó lên môi trường bằng cách đi du lịch có trách nhiệm hơn và thân thiện hơn với môi trường.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

6. F

7. T

8. F

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề phù hợp cho văn bản sẽ là 'Tác động tiêu cực của du lịch đối với nền kinh tế'.

2. Vào năm 2020, ước tính có hơn 1 tỷ người đi du lịch mỗi năm.

3. Du lịch không quan trọng đối với nền kinh tế.

4. Khách du lịch có thể hủy hoại môi trường trực tiếp hoặc gián tiếp.

5. Bằng cách đi du lịch bằng máy bay, khách du lịch có thể giảm tác động tiêu cực của chuyến du lịch đến môi trường.

6. Thiệt hại gián tiếp đối với môi trường không nhiều.

7. Khách du lịch có thể không nhận thức được những thiệt hại mà họ đang gây ra đối với môi trường khi họ đi du lịch.

8. Chúng ta không thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường.

Bài 2 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Problems with ecotourism

While ecotourism is often seen as the best way to reduce our negative (1) on the environment, it may also hurt local people and wildlife in certain cases. When tourists visit nature spots and interact with wild animals and nature, they may damage or destroy their natural (2). In addition, many remote areas require some travelling by car or by plane, which again consumes (3) and increases CO, emissions in the air. Ecotourism may not benefit local (4), because many local hotels may be owned by international companies and their (5) may not stay in the community. Besides, tourism may increase the cost of living in a certain area, making life more (6) for local people.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. B

2. B

3. D

4. B

5. B

6. B

Hướng dẫn dịch:

Các vấn đề với du lịch sinh thái

Trong khi du lịch sinh thái thường được coi là cách tốt nhất để giảm tác động tiêu cực của chúng ta đến môi trường, nó cũng có thể gây tổn thương cho người dân địa phương và động vật hoang dã trong một số trường hợp nhất định. Khi khách du lịch đến thăm các điểm thiên nhiên và tiếp xúc với động vật hoang dã và thiên nhiên, chúng có thể làm hỏng hoặc phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng. Ngoài ra, nhiều vùng sâu, vùng xa phải di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay, điều này lại tiêu tốn năng lượng và làm tăng lượng khí CO, khí thải trong không khí. Du lịch sinh thái có thể không mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương, bởi vì nhiều khách sạn địa phương có thể thuộc sở hữu của các công ty quốc tế và lợi nhuận của họ có thể không nằm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, du lịch có thể làm tăng chi phí sinh hoạt tại một khu vực nhất định, khiến cuộc sống của người dân địa phương trở nên đắt đỏ hơn.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-ecotourism.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học