SBT Tiếng Anh 10 trang 54, 55 Unit 7 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 54, 55 Unit 7 Speaking sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 54, 55 Unit 7 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 54-55 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 54, 55 Unit 7 Speaking | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. A

2. B

3. C

4. D

Hướng dẫn dịch:

1. Tom: Mai, có một cuộc triển lãm giới thiệu các hoạt động của UNICEF. Bạn có cảm thấy muốn nhìn thấy nó không?

Mai: Vâng, tôi rất thích. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

2. Tân: Lan, bạn có muốn tham gia các hoạt động tình nguyện của chúng tôi không?

Lan: Chắc chắn rồi. Nghe hay đấy.

3. Khoa: Kim, bạn có muốn cùng mình tham gia chuyến đi bộ từ thiện tuần này không?

Kim: À, nghe hay đấy, nhưng tôi thực sự bận trong tuần này. Lần sau, có lẽ?

4. Tâm: Vân, bạn có cảm thấy muốn xem một đoạn video về Liên Hợp Quốc không?

Vân: Vâng, tôi rất thích. Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ?

Bài 2 (trang 55 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Prepare a short talk about an international organisation that you know. (Chuẩn bị một bài nói ngắn về một tổ chức quốc tế mà bạn biết.)

You should say:

• what the organisation is

• what its main aims and activities are

• whether it does anything to help Viet Nam / what it does to help Viet Nam and whether

you would like to work for this organisation

Gợi ý:

Quảng cáo

I'm going to talk you about UNICEF. UNICEF stands for the United Nations Children's Fund. It is responsible for helping children worldwide. UNICEF helps improve children's health, helps children and mothers affected with HIV, helps create a cleaner living environment, promotes education and so on. Since UNICEF started its activities in Viet Nam, it has run a lot of projects and programmes to help improve children's lives. More children, especially those living in disadvantaged areas, can get vaccinated thanks to the UNICEF vaccination programme. The organisation has also created more educational opportunities for Vietnamese children. The UNICEF's activities are very practical and meaningful. I really want to have an opportunity to work for this organisation to help children have better life.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sẽ nói với bạn về UNICEF. UNICEF là viết tắt của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Nó có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới. UNICEF giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em, giúp đỡ trẻ em và bà mẹ bị ảnh hưởng bởi HIV, giúp tạo ra một môi trường sống trong sạch hơn, thúc đẩy giáo dục, v.v. Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, UNICEF đã thực hiện rất nhiều dự án và chương trình để giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em. Nhiều trẻ em, đặc biệt là những trẻ em sống ở những vùng khó khăn, có thể được tiêm chủng nhờ chương trình tiêm chủng của UNICEF. Tổ chức cũng đã tạo ra nhiều cơ hội giáo dục hơn cho trẻ em Việt Nam. Các hoạt động của UNICEF rất thiết thực và ý nghĩa. Tôi thực sự muốn có cơ hội làm việc cho tổ chức này để giúp trẻ em có cuộc sống tốt hơn.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học