Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Unit 2: Writing (trang 17)Unit 2: Relationships

Unit 2: Writing (trang 17)

1. (trang 17 SBT Tiếng Anh 11 mới) Write an online posting, using the words or phrases below to make complete sentences. Add more words, if necessary. (Viết một bài đăng trực tuyến, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới để tạo nên các câu hoàn chỉnh. Thêm các từ, nếu cần thiết.)

Đáp án:

My family moved to a new town last week and today was my first day in my new school. Everything was new: new classrooms, new teachers and new classmates. At first, I felt very lonely because I knew nobody here. I just stood on my own and my new classmates were looking at me curiously. I didn't know what to say to break the ice. I felt miserable.

But then everything changed when the teacher introduced me to the whole class and asked the class monitor to help me to get to know my classmates and the school rules. Carol is a wonderful class monitor. She took the initiative to show me around the school. She also helped me to make friends with other students. She made sure I was never alone on my first day in my new school.

Although I still miss my old friends, I like my new school and classmates. I hope I can make lots of good friends here.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi đã chuyển đến một thị xã mới vào tuần trước và hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường học mới của tôi. Mọi thứ đều mới: các lớp học mới, giáo viên mới và bạn học mới. Lúc đầu, tôi đã cảm thấy rất cô đơn vì tôi không biết ai ở đây cả. Tôi chỉ đứng một mình và các bạn học mới của tôi đã nhìn tôi với con mắt tò mò. Tôi đã không biết phải nói gì để làm quen với các bạn. Tôi đã cảm thấy thật khổ sở.

Nhưng sau đó tất cả mọi thứ đã thay đổi khi cô giáo giới thiệu tôi với cả lớp và yêu cầu bạn lớp trưởng giúp tôi làm quen với các bạn cùng lớp và các quy tắc của trường. Carol là lớp trưởng tuyệt vời. Cô ấy đã chủ động dẫn tôi đi xung quanh trường. Cô ấy cũng giúp tôi kết bạn với các học sinh khác. Cô ấy đã muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn vào ngày đầu tiên ở trường mới của tôi.

Mặc dù tôi vẫn nhớ những người bạn cũ của tôi, tôi thích trường học và bạn học mới của tôi. Tôi hy vọng tôi có thể làm bạn với rất nhiều bạn tốt ở đây.

2. (trang 17 SBT Tiếng Anh 11 mới) Write another online posting, using the information in the conversation in the Speaking section (Activity 2) and your own ideas. (Viết một bài đăng trực tuyến khác, sử dụng thông tin trong cuộc trò chuyện trong phần Nói (Hoạt động 2) và những ý tưởng của riêng bạn.

Đáp án:

Re: I want to apologise.

Posted by Lana » 2 March 2018 at 6 p.m.

Current mood: regretful

I don't know what to do now. Last week I had an argument with my best friend because I thought she had lied to me. She tried to explain, but I was so angry that I refused to listen to her explanation.

Yesterday, I happened to find out that I was wrong. I immediately called her to apologise, but this time it was her that refused to listen to me. I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.

Hướng dẫn dịch:

Trả lời thư: Tôi muốn xin lỗi.

Đăng bởi Lana » Ngày 2 tháng 3 năm 2018 lúc 6 giờ chiều

Tâm trạng hiện tại: hối hận

Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tuần trước tôi đã có một cuộc cãi vã với người bạn thân nhất của tôi bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy đã nói dối tôi. Cô ấy đã cố gắng giải thích, nhưng tôi đã rất giận dữ vì tôi từ chối lắng nghe lời giải thích của cô ấy.

Hôm qua, tôi tình cờ phát hiện ra mình đã sai. Tôi ngay lập tức gọi cô ấy để xin lỗi, nhưng lần này là cô ấy đã từ chối lắng nghe tôi. Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi kết thúc theo cách này. Chúng tôi đã là bạn tốt trong nhiều năm. Tôi thực sự hy vọng rằng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm và nói với cô ấy.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jsp


2004 - Toán Lý Hóa