Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Unit 9: Vocabulary & Grammar (trang 27)Unit 9: Cities of the future

Unit 9: Vocabulary & Grammar (trang 27)

1. (trang 27 SBT Tiếng Anh 11 mới) Match a word in column A with a word or phrase in column B. (Nối một từ ở cột A với một từ hoặc cụm từ ở cột B.)

Đáp án:

1. e upgrade infrastructure 2. c quality of life 3. f treat wastewater
4. a detect traffic problems 5. d overcrowded streets 6. b city dwellers

2. (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 mới) Complete the following sentences with the phrases in 1. (Hoàn thành các câu sau với các cụm từ trong bài 1.)

Đáp án:

1. detect traffic problems 2. upgrade...infrastructure
3. quality of life 4. City dwellers
5. treat wastewater 6. overcrowded streets

Hướng dẫn dịch:

1. Chính phủ đang lên kế hoạch lắp đặt các cảm biến và máy ảnh ở trung tâm thành phố để phát hiện các vấn đề giao thông và trình điều khiển để tránh ùn tắc giao thông.

2. Thật sự cấp bách để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố bởi vì hầu như tất cả các con đường đều bị ngập sau mưa lớn.

3. Chúng tôi có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân bằng cách giảm ô nhiễm.

4. Cư dân thành phố có thể được chăm sóc sức khỏe tốt hơn so với những người sống ở nông thôn, nhưng họ thường bận rộn hơn và căng thẳng hơn vì tốc độ sống nhanh của thành phố.

5. Họ đang xây dựng một nhà máy xử lý chất thải mới để xử lý nước thải trước khi tái sử dụng hoặc thải ra sông.

6. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những con đường đông đúc và trung tâm mua sắm khi bạn ghé thăm các thành phố lớn như Hồng Kông và Bắc Kinh.

3. (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 mới) Complete the sentences with the correct question tags. (Hoàn thành các câu với câu hỏi đuôi chính xác.)

Đáp án:

1. are there 2. do they
3. shall we 4. doesn't it
5. isn't it 6. will/would/could/won't you
7. have you 8. won't they

4. (trang 28 SBT Tiếng Anh 11 mới) Answer the questions, using conditional sentences. (Trả lời các câu hỏi, sử dụng câu điều kiện.)

Đáp án:

1. If I don't have to go to school, I usually help my mother with the housework.

2. If i leave a fish out of water, it dies.

3. If I heat water to 100 degrees Celsius, it boils.

4. If you're involved in a traffic accident, you need to dial 115.

5. If he doesn't wear a helmet, he's fined up to 200,000 VND.

6. If I have a long holiday, I usually go to Nha Trang.

7. If tourists want to taste local food, they can go to the local market.

8. If I don't have too much homework to do in the evening, I usually go to bed at 10.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi không phải đi học, tôi thường giúp mẹ tôi làm việc nhà.

2. Nếu tôi để một con cá ra khỏi nước, nó sẽ chết.

3. Nếu tôi đun nóng nước đến 100 độ C, nó sẽ sôi.

4. Nếu bạn gặp một tai nạn giao thông, bạn cần phải quay số 115.

5. Nếu anh ta không đội mũ bảo hiểm, anh ta bị phạt tới 200.000 đồng.

6. Nếu tôi có một kỳ nghỉ dài, tôi thường đến Nha Trang.

7. Nếu du khách muốn nếm thử thức ăn địa phương, họ có thể đi đến (chợ địa phương).

8. Nếu tôi không có quá nhiều bài tập về nhà phải làm vào buổi tối, tôi thường đi ngủ lúc 10 giờ.

5. (trang 29 SBT Tiếng Anh 11 mới) Some of the sentences are incorrect. Pick out the wrong ones and correct the mistakes. (Một số câu hiện không chính xác. Tìm ra những lỗi sai và sửa các lỗi đó.)

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. would die => die

2. isn't it => hasn't it

3. (đúng)

4. has he => does he

5. don't I => can they

6. (đúng)

7. mixed ... would get => mix ... get

8. aren't these => aren't they

Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-future.jsp


2004 - Toán Lý Hóa