Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Unit 9: Writing (trang 32)Unit 9: Cities of the future

Unit 9: Writing (trang 32)

1. (trang 32 SBT Tiếng Anh 11 mới) Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary. (Viết câu hoàn chỉnh về thành phố Đà Lạt trong tương lai, sử dụng các từ hoặc cụm từ dưới đây. Tạo ra các thay đổi về dạng từ, nếu cần thiết.)

Đáp án:

1. Thanks to its ideal climate and European architecture, Da Lat is a well-known national and international tourist destination.

2. In an effort to attract more tourists, Da Lat has destroyed its natural beauty and the environment.

3. A general plan to develop Da Lat City has been approved by the prime minister.

4. By 2030, Da Lat and the surrounding areas will be larger than Ha Noi, with an estimated population of about 750,000 inhabitants.

5. The project aims to improve the living conditions of the local inhabitants while preserving the urban space and architectural works.

6. Environmental problems such as fresh water shortages, waste collection, water pollution, and deforestation will be solved.

7. Da Lat will be the first green city in Viet Nam.

8. The ‘miraculous village’ project will turn Da Lat into a hi-tech agricultural centre.

9. The aim of this project is to promote the production of clean vegetables and high-quality flowers for both the local and export markets.

10. If Da Lat achieves its sustainable development goal, it will become a high-class ecotourism destination.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhờ khí hậu lý tưởng và kiến trúc châu Âu, Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

2. Trong nỗ lực thu hút thêm khách du lịch, Đà Lạt đã phá hủy vẻ đẹp tự nhiên và môi trường của nó.

3. Một kế hoạch chung để phát triển thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Đến năm 2030, Đà Lạt và các khu vực lân cận sẽ lớn hơn Hà Nội, với dân số ước tính khoảng 750.000 người.

5. Dự án hướng đến cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương đồng thời bảo tồn không gian đô thị và các công trình kiến trúc.

6. Các vấn đề về môi trường như thiếu nước ngọt, thu gom rác thải, ô nhiễm nguồn nước và phá rừng sẽ được giải quyết.

7. Đà Lạt sẽ là thành phố xanh đầu tiên ở Việt Nam.

8. Dự án 'làng kỳ diệu' sẽ biến Đà Lạt thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.

9. Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy sản xuất rau sạch và hoa chất lượng cao cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

10. Nếu Đà Lạt đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Đà Lạt sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái cao cấp.

2. (trang 32 SBT Tiếng Anh 11 mới)Write an email to a friend, describing the projects to develop Da Lat City in the future. You can use the ideas in 1. (Viết một email cho một người bạn, mô tả các dự án để phát triển thành phố Đà Lạt trong tương lai. Bạn có thể sử dụng ý tưởng trong bài 1.

Đáp án:

Dear Harry,

In my previous email, I promised to tell you more about Da Lat, my home city. Thanks to its ideal climate and European architecture, Da Lat is a well-known national and international tourist destination.

However, in an effort to attract more tourists, Da Lat has destroyed its natural beauty and the environment. That is why a general plan to develop Da Lat City has been approved by the prime minister. By 2030, Da Lat and the surrounding areas will be larger than Ha Noi, with an estimated population of about 750,000 inhabitants.

This project aims to improve the living conditions of the local inhabitants while preserving the urban space and architectural works. Thus environmental problems such as fresh water shortages, waste collection, water pollution, and deforestation will be solved.

Most importantly, Da Lat will be the first green city in Viet Nam. You may wonder how. I've learnt that the ‘miraculous village’ project will turn Da Lat into a hi-tech agricultural centre.

The aim of this project is to promote the production of clean vegetables and high-quality flowers for both the local and export markets.

What's more, if Da Lat achieves its sustainable development goal, it will become a high-class ecotourism destination in 2030. This means that Da Lat will be able to attract responsible eco-tourists and preserve its environment.

If you have any questions, please write to me and I’ll try to find more information. Can you tell me more about your home city? Are there any projects or plans for development and urban renewal?

With best wishes,

Van Ha

Hướng dẫn dịch:

Harry thân mến,

Trong email trước của tớ, tớ đã hứa sẽ cho bạn biết thêm về Đà Lạt, thành phố quê hương của tôi. Nhờ có khí hậu lý tưởng và kiến trúc châu Âu, Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong nỗ lực thu hút thêm khách du lịch, Đà Lạt đã phá hủy vẻ đẹp tự nhiên và môi trường của nó. Đó là lý do tại sao một kế hoạch chung để phát triển thành phố Đà Lạt đã được Thủ tướng phê duyệt. Đến năm 2030, Đà Lạt và các khu vực xung quanh sẽ lớn hơn Hà Nội, với dân số ước tính khoảng 750.000 người.

Dự án này hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương trong khi vẫn giữ được không gian đô thị và các công trình kiến trúc. Do đó, các vấn đề môi trường như thiếu nước ngọt, thu gom rác thải, ô nhiễm nguồn nước và phá rừng sẽ được giải quyết.

Quan trọng nhất, Đà Lạt sẽ là thành phố xanh đầu tiên ở Việt Nam. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào. Tớ đã biết được rằng dự án 'làng kỳ diệu' sẽ biến Đà Lạt thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.

Mục đích của dự án này là thúc đẩy sản xuất rau sạch và hoa chất lượng cao cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hơn nữa, nếu Đà Lạt đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nó sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái cao cấp vào năm 2030. Điều này có nghĩa Đà Lạt sẽ thu hút khách du lịch sinh thái có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy viết thư cho tớ và tớ sẽ cố gắng tìm thêm thông tin. Bạn có thể cho tớ biết thêm về thành phố quê hương của bạn không? Có bất kỳ dự án hoặc kế hoạch phát triển và đổi mới đô thị nào không?

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất,

Vân Hà

Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-future.jsp


2004 - Toán Lý Hóa