Giải SBT Tiếng Anh 11 Unit 11: WritingUnit 11: Sources of Energy

D. Writing (trang 84-85-86 SBT Tiếng Anh 11)

Exercise 1. Rewrite the following sentences. Change the relative clauses into participial clauses. (Viết lại các câu sau. Thay đổi các mệnh đề quan hệ thành mệnh đề phân từ.)

Quảng cáo

Example:

Do you know the woman who is coming toward us?

⇒ Do you know the woman coming toward us?

Đáp án:

1. The people waiting for the bus in the rain are getting wet.

2. I come from a city located in the southern part of the country.

Quảng cáo

3. The children attending that school receive a good education.

4. The scientists researching the causes of cancer are making progress.

5. The fence surrounding our house is made of wood.

6. They live in a house built in 1980.

7. We have an apartment overlooking the park.

Hướng dẫn dịch:

1. Những người chờ xe buýt dưới mưa đang bị ướt.

2. Tôi đến từ một thành phố nằm ở phía nam của đất nước.

Quảng cáo

3. Các em học ở trường đó nhận được một nền giáo dục tốt.

4. Các nhà khoa học nghiên cứu nguyên nhân ung thư đang tiến triển.

5. Hàng rào bao quanh nhà chúng tôi được làm bằng gỗ.

6. Họ sống trong một ngôi nhà được xây dựng vào năm 1980.

7. Chúng tôi có một căn hộ nhìn ra công viên.

Exercise 2. Study the diagram of a solar water heater. Match the parts of the diagram (A, B, and C) with its descriptions (1, 2, and 3). (Đọc sơ đồ mô hình máy sưởi chạy bằng năng lượng mặt trời sau. Nối các phần ở sơ đồ (A, B và C) với các mô tả của nó (1, 2 và 3).)

Đáp án:

Quảng cáo
1. C 2. A 3. B

Hướng dẫn dịch:

Các phần được đặt trên mái nhà của một ngôi nhà hoặc một tòa nhà: một bề mặt màu đen hoặc phẳng, đường ống với nước bên trong, một mảnh thủy tinh trên đầu trang để thu thập thêm sức nóng từ mặt trời.

Một máy bơm: một máy để di chuyển nước, máy bơm bắt đầu khi nước đủ ấm.

Một bể chứa: để giữ nước nóng.

Exercise 3. Describe the diagram in Exercise 2. (Miêu tả lại sơ đồ ở bài tập 2.)

Bài mẫu:

A solar water heater is one type of solar collectors. It is put on the roof of a house or a building. The unit has a flat or level black surface. Inside the unit there are pipes with water. On the top of the unit there is a piece of glass to attract the sunrays. The sun shines through the glass and the air inside. It heats the water inside the pipes. When the water is warm enough, the pump starts and it moves the warm water into a storage tank. The tank then keeps the hot water and stores the water for daily use in the house.

Hướng dẫn dịch:

Một máy nước nóng năng lượng mặt trời là một loại thu năng lượng mặt trời. Nó được đặt trên mái nhà của một ngôi nhà hoặc một tòa nhà. Đơn vị có bề mặt màu đen hoặc phẳng. Bên trong đơn vị có những đường ống với nước. Trên đỉnh của đơn vị có một mảnh kính để thu hút tia mặt trời chiếu. Mặt trời chiếu qua kính và không khí bên trong. Nó làm nóng nước bên trong các đường ống. Khi nước đủ ấm, bơm bắt đầu và nó sẽ chuyển nước ấm vào bể chứa. Các bể sau đó giữ nước nóng và lưu trữ nước để sử dụng hàng ngày trong nhà.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11(SBT Tiếng Anh 11) khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học