Giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 133-134Giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 133-134

1. (trang 133 SBT Tiếng Anh 6): Write the headings in box A in your exercise book. Then write the words in box B under the correct categories. Add one more word under each heading (Viết tiêu đề ở bảng A vào vở của bạn. Sau đó viết từ ở bảng B xuống dưới chủ đề đúng. Điền thêm một từ dưới mỗi tiêu đề)

Fruit: apples, bananas, oranges

Quảng cáo

Vegetables: carrots, cabbage, lettuce

Drinks: water, orange juice, milk, soda

Meat and Fish: chicken, beef, fish, pork

2. (trang 133 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences with: tall, short, thin, fat, heavy. (Hoàn thành câu với: tall, short, thin, fat, heavy)

fat - heavy - thin - tall - short

3. (trang 133 SBT Tiếng Anh 6): Make sentences (Viết các câu.)

a) Is there any meat?

b) There isn't any rice in the bag.

Quảng cáo

c) We usually have fish and vegetables for lunch.

d) I don't like coffee.

e) We need healthy drinks and food.

4. (trang 134 SBT Tiếng Anh 6): Which pictures? (Bức tranh nào?)

a) He has short hair, an oval face, a big nose and thin lips.

b) She has long hair, a round face, a small nose and full lips.

c) He has short hair, a round face, a small nose and full lips.

d) She has long hair, an oval face, a big nose and thin lips.

Hướng dẫn dịch

a. Anh ấy có mái tóc ngắn, mặt trái xoan, cái mũi to và môi mỏng.

Quảng cáo

b. Cô ấy có mái tóc ngắn, mặt tròn, mũi nhỏ và môi đầy đặn.

c. Anh ấy có mái tóc ngắn, mặt tròn, mũi nhỏ và môi đầy đặn.

d. Cô ấy có mái tóc dài, mặt trái xoan, cái mũi to và môi mỏng.

a) 4 b) 2 c) 3 d) 1

5. (trang 134 SBT Tiếng Anh 6): Complete (Hoàn thành)

a) many - are

b) any - aren't

c) May - a

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 (SBT Tiếng Anh 6) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 | Giải sbt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.