Giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 72-73-74Giải SBT Tiếng Anh 6 Test yourself trang 72-73-74

1. (trang 72 SBT Tiếng Anh 6):Complete the sentences with the correct form of the word (Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ)

a) go b) gets c) have d) are e) play
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch

a. Tôi đi học vào buổi sáng.

b. Mẹ tôi thức dậy lúc 5h sáng.

c. Chúng tôi học tiếng Anh vào thứ Ba.

d. Có 40 học sinh trong lớp tôi.

e. Tôi đá bóng mỗi ngày.

2. (trang 72 SBT Tiếng Anh 6):Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

a) is b) on c) am d) up e) go
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch

a. Trường của chúng tôi ở trong làng.

b. Lớp học của chúng tôi ở tầng 2.

c. Tôi là học sinh lớp 6.

d. Tôi thường ngủ dậy lúc 6h.

e. Tôi đi ngủ lúc 10h.

3. (trang 72 SBT Tiếng Anh 6):Write five sentences about your classroom. Use There is / There are (Viết 5 câu về lớp học của bạn, sử dụng There is/ There are)

There is one board in my classroom.

There are twenty-four tables in my classroom.

There are four windows in my classroom.

There is one door in my classroom.

There is one picture in my classroom.

Hướng dẫn dịch

Có một cái bảng trong lớp học của tôi.

Quảng cáo

Có 24 cái bàn trong lớp tôi.

Có bốn cái cửa sổ trong lớp học của tôi.

Có một cánh cửa trong lớp học của tôi.

Có một bức tranh trong lớp học của tôi.

4. (trang 73 SBT Tiếng Anh 6): About you. Write sentences about the time About you. Write sentences about the time (Về bạn. Viết các câu về thời gian)

a) six o'clock

b) go - at six forty-five

c) go - at twelve o'clock

d) have - at twelve fifteen

e) go - at ten o'clock

5. (trang 73 SBT Tiếng Anh 6):Write the questions ()

a) Where is your school?

b) Is your school new or old?

c) Is your school big or small?

Quảng cáo

d) How many classrooms are there in your school?

e) How many students are there in your class?

Hướng dẫn dịch

a. Trường của bạn ở đâu?

b. Trường của bạn mới hay cũ?

c. Trường của bạn to hay nhỏ?

d. Có bao nhiêu phòng học ở trường của bạn?

e. Có bao nhiêu học sinh trong lớp bạn?

6. (trang 73 SBT Tiếng Anh 6):Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hôi thoại)

a) is b) He c) in d) Where e) floor

Hướng dẫn dịch

Lan: Ba học lớp mấy rồi?

Phong: Ba học lớp 6.

Lan: Cậu ấy học lớp nào?

Phong: Cậu ấy học lớp 6B.

Lan: Lớp của cậu ấy ở đâu?

Phong: Lớp cậu ấy ở trên tầng hai.

7. (trang 73 SBT Tiếng Anh 6):Completethe sentences (Hoàn thành các câu)

a) gets b) washes c) eats d) brushes e) goes

8. (trang 73 SBT Tiếng Anh 6):Answer (Trả lời)

a) It is Math.

b) It is Chemistry.

c) It is English.

d) It is Biology.

e) It is Physics.

9. (trang 74 SBT Tiếng Anh 6):Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

a) do b) eat
c) play d) I
e) What f) my
g) watch h) time
i) to j) at

Hướng dẫn dịch

Ba: Bạn làm gì sau khi tan học?

Thu: Mình ăn trưa.

Ba: Bạn có chơi thể thao không?

Thu: Có, mình chơi cầu lông.

Ba: Bạn làm gì vào buổi tối?

Thu: Mình làm bài tập về nhà và sau đó xem tivi.

Ba: Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

Thu: Mình đi ngủ lúc 10h.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 (SBT Tiếng Anh 6) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 | Giải sbt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.