SBT Tiếng Anh 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 86-87 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Here is some information about vehicles and places. Make predictions about them. Give reasons. (Dưới đây là một số thông tin về xe và địa điểm. Đưa ra dự đoán về chúng. Đưa ra lý do.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

SBT Tiếng Anh 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Quảng cáo

Electric buses: I think electric buses will become more popular in the future. They will be able to carry 30 passengers and will still provide comfortable seats for everyone. It will be cheap to travel by electric buses. There also won't be any delays.

Bullet trains: I think bullet trains will become a popular means of transport in the future because they can carry hundreds of passengers at the same time. They are fast and green. They are also always on time.

Resorts by the sea: I think resorts by the sea will be popular because they are luxurious, and people can enjoy fresh air.

Beaches in rural areas: I think people will choose beaches in rural areas for their holidays in the future because these places are peaceful and people will get fresh air there.

Hướng dẫn dịch:

Xe buýt điện: Tôi nghĩ rằng xe buýt điện sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Họ sẽ có thể chở 30 hành khách và vẫn cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho mọi người. Sẽ rẻ nếu di chuyển bằng xe buýt điện. Cũng sẽ không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Tàu cao tốc: Tôi nghĩ rằng tàu cao tốc sẽ trở thành phương tiện giao thông phổ biến trong tương lai vì chúng có thể chở hàng trăm hành khách cùng lúc. Chúng nhanh và xanh. Họ cũng luôn luôn đúng giờ.

Các khu nghỉ dưỡng ven biển: Tôi nghĩ các khu nghỉ dưỡng ven biển sẽ được ưa chuộng vì chúng sang trọng và mọi người có thể tận hưởng không khí trong lành.

Bãi biển ở nông thôn: Tôi nghĩ mọi người sẽ chọn bãi biển ở nông thôn cho kỳ nghỉ của họ trong tương lai vì những nơi này yên bình và mọi người sẽ có được không khí trong lành.

2 (trang 87 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Look at the mind map and do the tasks below. (Nhìn vào sơ đồ tư duy và làm các yêu cầu bên dưới.)

a. Fill in each of the blanks with information about a future means of transport you think students will use to go to school. (Điền vào mỗi chỗ trống thông tin về phương tiện giao thông trong tương lai mà bạn nghĩ học sinh sẽ sử dụng để đến trường.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 86, 87 Unit 11 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Quảng cáo

1. Popular future means of transport for students is hoverboard.

2. It will run on normal roads.

3. It will run on / use electricity.

4. Each hoverboard will carry only one student.

5. It will be popular because it is safe, green and not expensive.

6. Students will like it because it is fun to ride.

Hướng dẫn dịch:

1. Phương tiện di chuyển phổ biến trong tương lai của học sinh là ván trượt.

2. Nó sẽ chạy trên đường bình thường.

3. Nó sẽ chạy bằng / sử dụng điện.

4. Mỗi ván trượt sẽ chỉ chở một học sinh.

5. Nó sẽ được ưa chuộng vì nó an toàn, xanh và không đắt.

6. Học sinh sẽ thích nó vì nó rất vui khi đi xe.

b. Make six questions for the six items in the mind map. Then role-play the questions and answers with your partners. (Đặt 6 câu hỏi cho 6 mục trong sơ đồ tư duy. Sau đó đóng vai các câu hỏi và câu trả lời với các bạn.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. What is a popular means of transport for students to use in the future?

2. What road will it run on?

3. What energy will it run on?

4. How many students will it carry?

5. Why will it be popular?

6. What can be the reason(s) why students like it?

Hướng dẫn dịch:

1. Phương tiện giao thông phổ biến để học sinh sử dụng trong tương lai là gì?

2. Nó sẽ chạy trên con đường nào?

3. Nó sẽ chạy bằng năng lượng gì?

4. Nó sẽ chở bao nhiêu học sinh?

5. Tại sao nó sẽ phổ biến?

6. Lý do tại sao học sinh thích nó là gì?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-vocabulary-grammar.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học