SBT Tiếng Anh 7 trang 90, 91 Unit 11 Writing - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 90, 91 Unit 11 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 90, 91 Unit 11 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 90 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Make sentences using the words and phrases below. Change the forms of the words and phrases when necessary. (Đặt câu bằng cách sử dụng các từ và cụm từ bên dưới. Thay đổi hình thức của các từ và cụm từ khi cần thiết.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. In the future, cities will be more crowded and (the) traffic will get worse.

2. Traffic jams will happen every day and the air will get more polluted.

3. There will be many new means of transport to solve traffic problems and help the environment.

4. New means of public transport will be faster and more convenient.

5. People will think of spending holidays in new and faraway places.

Hướng dẫn dịch:

1. Trong tương lai, các thành phố sẽ đông đúc hơn và (giao thông) sẽ trở nên tồi tệ hơn.

2. Tình trạng tắc đường sẽ xảy ra hàng ngày và không khí ngày càng ô nhiễm.

3. Sẽ có nhiều phương tiện giao thông mới để giải quyết vấn đề giao thông và giúp ích cho môi trường.

4. Các phương tiện giao thông công cộng mới sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn.

5. Mọi người sẽ nghĩ đến việc dành những kỳ nghỉ ở những nơi mới và xa.

2 (trang 90-91 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Rewrite the following sentences so that their meanings stay the same, using the word given for each. (Viết lại các câu sau để giữ nguyên ý nghĩa của chúng, sử dụng từ cho sẵn cho mỗi câu.)

Đáp án:

Quảng cáo

1. People should travel (more) by public transport because this will help protect the environment.

2. Electric buses are eco-friendly, so they will become popular in big cities soon.

3. If resorts by the sea are still expensive, not many people will go there for their holidays next year.

4. Our city might have a skyTran system in the near future

5. In a decade, people will have new green modes of travel, and they will spend their holidays in new places.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Tại sao bạn không di chuyển bằng phương tiện công cộng? Điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

2. Xe buýt điện thân thiện với môi trường. Chúng sẽ sớm trở nên phổ biến ở các thành phố lớn.

3. Các khu nghỉ dưỡng ven biển vẫn rất đắt đỏ. Không có nhiều người đến đó cho kỳ nghỉ của họ vào năm tới.

4. Chúng tôi không chắc liệu thành phố của chúng tôi sẽ có hệ thống skyTran trong tương lai gần hay không.

5. Trong một thập kỷ nữa, mọi người sẽ có những phương thức đi lại xanh mới. Họ cũng sẽ trải qua kỳ nghỉ của họ ở những nơi mới.

B. Câu mới

1. Mọi người nên đi lại (nhiều hơn) bằng phương tiện giao thông công cộng vì điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

2. Xe buýt điện thân thiện với môi trường nên sẽ sớm phổ biến ở các thành phố lớn.

3. Nếu các khu nghỉ dưỡng ven biển vẫn còn đắt đỏ, thì sẽ không có nhiều người đến đó để nghỉ lễ vào năm tới.

4. Thành phố của chúng ta có thể có hệ thống skyTran trong tương lai gần

5. Trong một thập kỷ nữa, mọi người sẽ có những phương thức du lịch xanh mới, và họ sẽ dành những kỳ nghỉ của mình ở những nơi mới.

3 (trang 91 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Imagine a means of transport that you will use to travel to school in the future. Write a passage of about 60 words to describe it. (Hãy tưởng tượng một phương tiện giao thông mà bạn sẽ sử dụng để đi đến trường trong tương lai. Viết một đoạn văn khoảng 60 từ để mô tả nó.)

Gợi ý:

Quảng cáo

My dream means of transport is sky-cycling. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anytime and anywhere. It's won't take a lot of space. I think it will look like a big tube. People will pedal to move tubes in sky-rails. With the use of modern technology, sky-cycling will be able to help us many things and it will make our life become better. Sky-cycling will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us comtemplate sky more clearly.

Hướng dẫn dịch:

Phương tiện vận chuyển ước mơ của tôi là xe đạp trên không. Theo tôi, nó sẽ được sử dụng bởi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nó sẽ không chiếm nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp xe để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng kỹ thuật hiện đại, xe đạp trên không sẽ có thể giúp chúng tôi nhiều điều và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn. Xe đạp trên không sẽ có thể tránh được tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bầu trời.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-vocabulary-grammar.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học