Bài 5.2 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 5.2 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1: Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

Quảng cáo

a) -27; -24; -21; ...

b) -16; -10; -4; ...

Lời giải:

a) Nhận xét: -24 = -27 + 3, -21 = -24 + 3, nên hai số tiếp theo là: -18, -15;

b) Nhận xét: -10 = -16 + 6, -4 = -10 + 6 nên hai số tiếp theo là: 2, 8.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-5-cong-hai-so-nguyen-khac-dau.jsp