Bài 44 trang 96 SBT Toán 6 Tập 2Bài 9: Tam giác

Bài 44 trang 96 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a. Vẽ ∆EDF biết ED = 5 cm, EF = 4 cm , DF = 4 cm

Quảng cáo

b. Vẽ ∆PMU biết PM = 4 cm, MU = 4 cm , PU = 4 cm

c. Vẽ ∆ART biết AR = 5 cm, RT = 4 cm , AT = 3 cm

d. Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt?

Lời giải:

a)

   + Vẽ đoạn ED = 5cm.

   + Vẽ cung tròn tâm E bán kính 4 cm và cung tròn tâm D bán kính 4cm.

   + Hai cung tròn cắt nhau tại F. Nối các điểm ta được tam giác DEF cần vẽ.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tam giác trên có hai cạnh bằng nhau.

b) Tương tự cách vẽ ở phần a.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tam giác trên có ba cạnh bằng nhau.

c)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tam giác trên có ∠ATR = 90o.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-9-tam-giac.jsp