Bài 70 trang 83 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 70 trang 83 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hàm số y = 5x2 - 2. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Quảng cáo

Lời giải:

Tại x = 1/2 ta có: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vậy Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 thuộc đồ thị hàm số

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 không thuộc đồ thị hàm số.

Tại x = 2 thì y = 5.22 – 2 = 18.

Vậy điểm C(2; 18) thuộc đồ thị hàm số.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp