Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12Bài tập cuối chương III

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 Sách bài tập Vật Lí 12:

III.1.Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 60 Ω.        B. 40 Ω.        C. 50 Ω.        D. 30 Ω.

Lời giải:

Quảng cáo

Dòng điện một chiều:

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

Dòng điện xoay chiều ta có:

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

Chọn đáp án A

III.2. Một đoạn mạch điện RLC nối tiếp có UR = UC = 0,5UL. So với cường độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này

A. trễ pha π2.        B. sớm pha π4.

C. lệch pha π2.        D. sớm pha π3.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có UR = UC = 0,5UL.

UL = 2UR

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện là φ

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

So với cường độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này sớm phaBài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack.

Chọn đáp án B

III.3. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Q, tụ điện có điện dung 10-4/π (F) cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

Lời giải:

Quảng cáo

Dung khángBài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

Vì điện áp hai đầu điện trở trễ phaBài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB

Nên Theo xem giản đồ Fre – nen (H.III.2G)

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

ULC = UL – UC = UR

=> ZL – Zc = R

=> ZL = Zc + R = 200 Ω

Ta có:

Bài III.1, III.2, III.3 trang 48 SBT Vật Lí 12 | Giải sách bài tập Vật Lí 12 hay nhất tại VietJack

Chọn đáp án D

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-tap-cuoi-chuong-3.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác