Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

7.10. Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là π/10 (s)

D. Tần số của sóng là 10/π (Hz)

7.11. Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100πt. Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A. uM(t) = Acos(100πt + 3π/2)

B. uM(t) = Acos100πt.

C. uM(t) = Acos(100πt - 3π)

D. uM(t) = Acos(100πt + π)

7.12. Chỉ ra phát biểu không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai mặt đồng pha cạnh nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động đồng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một mặt đồng pha.

Lời giải:

Quảng cáo
7.107.117.12
BCD
Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-7-song-co-va-su-truyen-song-co.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác