Bài 39.9 trang 118 SBT Vật Lí 12Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12: Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 bằng hạt α; hạt Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 lấy hạt đạn α đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.

a) Viết các phương trình phản ứng trên.

b) Tính năng lượng toả ra hay thu vào của phản ứng đó.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Phương trình phản ứng

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

b) Ta có

mN = 13,992u; mα = 4,0015u; mO = 16,9947u; mp = 1,0073u

⇒ mt < ms ⇒ Phản ứng thu năng lượng

⇒ Wthu = [(mO + mp) - (mN + mα)]c2 = 1,19MeV

Phản ứng hấp thụ 1,19 MeV.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Vật Lí 12 (SBT Vật Lí 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-39-phan-ung-nhiet-hach.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác