Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 115 Toán 5 VNEN Tập 2): Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

- Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe

Trả lời:

● Tính chất giao hoán: a x b = b x a

Ví dụ: 3 x 5 = 5 x 3 = 15

● Tính chất kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)

Ví dụ: (4 x 5) x 2 = 4 x (5 x 2) = 40

● Nhân một tổng với một số: (a + b) x c = a x c + b x c

Ví dụ: ( 4 + 6 ) x 5 = 4 x 5 + 6 x 5 = 50

● Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a= a x 1 = a

Ví dụ: 1 x 10 = 10 x 1 = 10

● Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0

Ví dụ: 100 x 0 = 0 x 100 = 0

Câu 2.(Trang 115 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Câu 3.(Trang 115 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính nhẫm:

4,23 x 10      214,56 x 100      34,7 x 100

4,23 x 10      214,56 x 100      34,7 x 100

Trả lời:

Hướng dẫn cách nhẩm:

- Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000....ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.

- Muốn nhân một số thập phân với 0,1,; 0,01; 0,001 ......ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba..chữ số

Bài làm:

   4,23 x 10 = 42,3

   214,56 x 100 = 21456

   34,7 x 100 = 3470

   4,23 x 0,1 = 0,423

   214,56 x 0,01 = 2,1456

   34,7 x 0,01 = 0,347

Câu 4.(Trang 115 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 9,3 x 4

b. 0,5 x 3,8 x 2

c. 7,61 x 5 x 0,2

d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Câu 5.(Trang 115 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

1 giờ 30 phút xe máy đi được số km là:

   33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

1 giờ 30 phút xe ô tô đi được số km là:

   48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

   50,25 + 72,75 = 123 (km)

Đáp số: 123 km

Câu 7.(Trang 116 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính rồi thử lại theo mẫu:

a. 3675 : 35      20219 : 37

b. 81,92 : 32      97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Câu 8.(Trang 116 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Câu 9.(Trang 117 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính nhẩm:

25 : 0,1      42 : 0,01

72 : 0,1      25 x 10

42 x 100      83 : 0,01

13 : 0,25      42 : 0,5

75 : 0,5      13 x 4

42 x 2      125 : 0,25

Trả lời:

25 : 0,1= 250      42 : 0,01 = 4200

72 : 0,1= 720      25 x 10 = 250

42 x 100 = 4200      83 : 0,01 = 8300

13 : 0,25 = 52      42 : 0,5 = 84

75 : 0,5 = 150      13 x 4 = 52

42 x 2 = 84      125 : 0,25 = 500

Câu 10.(Trang 117 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Trả lời:

- Nếu tỉ lệ gia tăng là 1,2% thì mỗi năm nước ta tăng thêm số dân là:

   (90 000 000 : 100) x 1,2 = 1 080 000 (người)

- Vậy dân số nước ta đến hết năm 2014 là:

   90 000 000 + 1 080 000 = 91 080 000 (người)

Đáp số: 91 080 000 người

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 117 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước nặng là 22,6 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2 km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến. Tính độ dài quãng sông AB.

Trả lời:

- Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

- Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:

   22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)

- 22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)

   24,8 x 1,25 = 31 (km)

Đáp số: 31 km

Câu 2.(Trang 117 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Em tìm trong thực tế những tình huống phải sử dụng phép nhân hoặc phép chia rồi viết vào vở

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

- Một ngày em được mẹ cho 10.000 ăn sáng. Tính số tiền ăn sáng mẹ cho 1 tuần

- Mua 1 cuốn vở 3 500 đồng. Mua 10 cuốn vở hết bao nhiêu tiền

- Mẹ có 15 cái kẹo, mẹ bảo chia đều cho 3 chị em, hỏi mỗi người được bao nhiêu cái kẹo.

- Trong nhà còn 2kg gạo, mẹ bảo lấy đi một nửa cắm cơm, vậy một nửa đó là bao nhiêu kg gạo.

- Mẹ bảo ra chợ mua 3 lạng thịt, mỗi lạng có giá 10 nghìn. Vậy phải trả tất cả bao nhiêu tiền thịt....

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên