Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 58 Toán 5 VNEN Tập 1): Chơi trò chơi: "Đọc, viết số thập phân".

- Mỗi bạn viết một chữ số lên tấm thẻ: 2, 3, 4, và ",".

- Xếp các tấm thẻ chữ số và thẻ dấu phẩy để tạo được nhiều số thập phân khác nhau. Đọc số thập phân tìm được, nêu rõ phần nguyên và phần thập phân.

Trả lời:

Số Đọc Phần nguyên Phần thập phân
2,34 Hai phẩy ba mươi bốn 2 34
23,4 Hai mươi ba phẩy bốn 23 4
32,4 Ba mươi hai phẩy bốn 32 4
42,3 Bốn mươi hai phẩy ba 42 3
43,3 Bốn mươi ba phẩy ba 43 3
24,3 Hai mươi tư phẩy ba 24 3
3,24 Ba phẩy hai mươi bốn 3 24
4,23 Bốn phẩy hai mươi ba 4 23
4,32 Bốn phẩy ba mươi hai. 4 32

Câu 2.(Trang 58 Toán 5 VNEN Tập 1): Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn: (Sgk)

Câu 3.(Trang 58 Toán 5 VNEN Tập 1): Thực hiện lần lượt các hoạt động sau (Sgk)

Câu 4.(Trang 58 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Đọc số thập phân 549,8012. Nêu phần nguyên, phần thập phân và mối quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau trong số thập phân đó.

Trả lời:

   549, 8012 đọc là: Năm trăm bốn mươi chín phẩy tám nghìn không trăm mười hai.

   549, 8012 có phần nguyên là 549, phần thập phân là 8012.

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 59 Toán 5 VNEN Tập 1):

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng:

4, 16     203,60     2213,54     0,089

Trả lời:

- Đọc, nêu phần nguyên, phần thập phân:

   4,16: Bốn phẩy mười sáu có phần nguyên là 4, phần thập phân là 16

   203,69: Hai trăm linh ba phẩy sáu mươi chín có phần nguyên là 203, phần thập phân là 69

   2213,54: Hai nghìn hai trăm mười ba, có phần nguyên là 2213, phần thập phân là 54

   0,089: Không phẩy không trăm tám mươi chín, có phần nguyên là 0, phần thập phân là 89.

Số thập phân Hàng trăm Hàng chục hàng đơn vị hàng phần mười hàng phần trăm hàng phần nghìn
4,16 4 , 1 6
203,60 2 0 3 , 6 0
2213,54 22 1 3 , 5 4
0,089 0 , 0 8 9

Câu 2.(Trang 59 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết số thập phân có:

a. Sáu đơn vị, bảy phần mười

b. Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm

c. Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d. Bảy nghìn không trăm linh ba đơn vị, bốn phần trăm

e. Không đơn vị, sáu phần nghìn

Trả lời:

a. Sáu đơn vị, bảy phần mười 6,7
b. Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm 32,87
c. Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn 55,555
d. Bảy nghìn không trăm linh ba đơn vị, bốn phần trăm 7003,04
e. Không đơn vị, sáu phần nghìn 0,06

Câu 3.(Trang 60 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số:

Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

b. Chuyển các hỗn số để được ở phần (a) thành các số thập phân

Trả lời:

a. Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số:

Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

b. Chuyển các hỗn số để được ở phần (a) thành các số thập phân

Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Câu 4.(Trang 60 Toán 5 VNEN Tập 1):

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó.

Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Trả lời:

Phân số thập phân Số thập phân Đọc
Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 72,1 Bảy mươi hai phẩy một
Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 20,15 Hai mươi phẩy mười lăm
Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 4,619 Bốn phẩy sáu trăm mười chín
Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 0,1234 Không phẩy một nghìn hai trăm ba mươi bốn

Câu 5.(Trang 60 Toán 5 VNEN Tập 1): Điền giá trị của các chữ số vào bảng sau (theo mẫu):

Giá trị của /Số 3,759 37,59 375,9 3759
Chữ số 7
Chữ số 3
Chữ số 5
Chữ số 9

Trả lời:

Giá trị của /Số 3,759 37,59 375,9 3759
Chữ số 7 Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 7 70 700
Chữ số 3 3 30 300 3000
Chữ số 5 Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 5 50
Chữ số 9 Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Giải Toán 5 VNEN Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 9

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 60 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Bảng dưới đây cho biết độ cao của một số đỉnh núi ở Việt Nam:

Tên Độ cao
Phan-xi-păng 3,143km
Bạch Mã 1,444km
Tam Đảo 1,59km
Tây Côn Lĩnh 2,428km

a. Viết các số thập phân có ở bảng trên vào vở

b. Nêu phần nguyên, phần thập phân và cấu tạo từng phần của mỗi số thập phân em vừa viết

Trả lời:

a. Các số thập phân có ở bảng là:

   3,143     1,444     1,59     2,428

b. Phần ngyên và phần thập phân của mỗi số:

   3,143: có phần nguyên là 3, phần thập phân là 143

   1,444: có phần nguyên là 1, phần thập phân là 444

   1,59: có phần nguyên là 1, phần thập phân là 59

   2,428: có phần nguyên là 2, phần thập phân là 428

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.