Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 84 Toán 5 VNEN Tập 1): Chơi trò chơi “ Tổng hai số thập phân”

Câu 2.(Trang 84 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Nói với bạn cách tính tổng nhiều số thập phân, lấy ví dụ minh họa

Trả lời:

- Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Ta thực hiện theo các bước như sau:

+ Việt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên

+ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Ví dụ: 18,9 + 15, 7 + 5,46

- Ta đặt tính như sau:

Giải Toán 5 VNEN Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

Câu 3.(Trang 84 Toán 5 VNEN Tập 1): Thảo luận cách giải bài toán:

● Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cách lần lượt là 9,3dm; 7,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

Trả lời:

● Ta có công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c

● Trong đó: a, b, c là lần lượt các cạnh của hình tam giác

● Áp dụng công thức trên ta tính được chu vi hình tam giác.

- Chu vi của hình tam giác đó là:

   9,3 + 7,25 + 10 = 26,55 (dm)

Đáp án: 26,55 dm

Câu 4.(Trang 85 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Tính: 4,37 + 16,35 + 8,25

b. Nêu một bài toán sử dụng các phép tính trên rồi nói với bạn cách giải bài toán đó

Trả lời:

a. Tính:

Giải Toán 5 VNEN Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

b. Ta có thể nêu bài toán như sau: Lan có 4,37 m vải, Hùng có 17,35 m vải và An có 8,25m vải. Hỏi cả ba bạn ấy có tất cả bao nhiêu mét vải.

- Để giải bài toán này ta làm như sau:

Ba bạn Lan, Hùng và An có tất cả số mét vải là:

   4,37 + 17,35 + 8,25 = 29,97 (m vải)

Đáp số: 29,97 m vải

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 85 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

a. 12,62 + 32, 79 + 9,54

b. 4,4 + 28,35 + 43

c. 30,04 + 46,92 + 8,16

d. 0,35 + 0,07 + 0,9

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 31: Tổng nhiều số thập phân

Câu 2.(Trang 85 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+ c)

a b c (a + b) + c a + (b + c)
1,5 4,6 2,4
0,25 1,15 3

b. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

   27,4 + 7,38 + 2,6

   46,9 + 3,08 + 6,72

   6,71 + 9,7 + 3,29 + 2,3

   7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Trả lời:

a b c (a + b) + c a + (b + c)
1,5 4,6 2,4 (1,2 + 4,6) + 2,4 = 5,8 + 2,4 = 8,2 1,2 + (4,6 + 2,4) = 1,2 + 7 = 8,2
0,25 1,15 3 (0,25 + 1,15) + 3 = 1,4 + 3 = 4,4 0,25 + (1,15 + 3) = 0,25 + 4,15= 4,4

Nhận xét: (a+b) + c = a + (b + c)

b.

● 27,4 + 7,38 + 2,6

   = (27,4 + 2,6) + 7,38

   = 30 + 7,38 = 37,38

● 46,9 + 3,08 + 6,72

   = 46,9 + (3,08 + 6,72)

   = 46,9 + 9,8 = 56,7

● 6,71 + 9,7 + 3,29 + 2,3

   = (6,71 + 3,29) + (9,7 + 2,3)

   = 10 + 12 = 22

● 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

   = (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)

   = 10 + 1 = 11

Câu 3.(Trang 85 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 7,98 + 5,04 + 4,97

b. 7,2 + 8,4 + 2,8 + 0,6

c. 6,47 + 5,9 + 3,53

d. 4,9 + 7,5 + 1,5 + 6,1

Trả lời:

a. 7,98 + 5,04 + 4,96

   = 7,98 + (5,04 + 4,96)

   = 7,98 + 10 = 17,98

b. 7,2 + 8,4 + 2,8 + 0,6

   = (7,2 + 2,8) + (8,4 + 0,6)

   = 10 + 9 = 19

c. 6,47 + 5,9 + 3,53

   = (6,47 + 3,53) + 5,9

   = 10 + 5,9 = 15,9

d. 4,9 + 7,5 + 1,5 + 6,1

   = (4,9 + 6,1) + (7,5 + 1,5)

   = 11 + 9 = 20

Câu 4.(Trang 85 Toán 5 VNEN Tập 1): Điền dấu < = >:

a. 2,7 + 6,5 …… 8,2

b. 15,8 + 7,9 ……. 23,7

c. 9,64 ……. 4,3 + 5,3

Trả lời:

a. 2,7 + 6,5 > 8,2 2,7 + 6,5 = 9,2 > 8,2

b. 15,8 + 7,9 = 23,7 15,8 + 7,9 = 23,7

c. 9,64 > 4,3 + 5,3 4,3 + 5,3 = 9,6 < 9,64

   hay 9,64 > 9,6

Câu 5.(Trang 86 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

- Ba người cùng vắt sữa bò. Người thứ nhất vắt được 22,4 lít sữa. Người thứ hai vắt được 18,9 lít sữa. Người thứ ba vắt được 19,5 lít sữa. Hỏi cả ba người vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Trả lời:

- Cả ba người vắt được số lít sữa bò là:

   22,4 + 18,9 + 19,5 = 60,8 (lít sữa)

Đáp số: 60,8 lít sữa

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 86 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Hà giúp mẹ đi chợ mua thực phẩm theo hướng dẫn sau:

   0,5 kg thịt ba chỉ     1,2 kg xương sườn

   0,6 kg thịt bò        0,8 kg cà chua

   2,5 kg dưa chuột     1,3 kg khoai tây

- Hãy giúp Hà tính xem phải mua tất cả bao nhiêu kg thịt, xương; bao nhiêu kg củ quả.

Trả lời:

- Số kg thịt và xương mà Hà sẽ mua là:

0,5 + 0,6 + 1,2 = 2,3 (kg)

- Số kg củ quả mà Hà sẽ mua là:

2,5 + 1,3 + 0,8 = 4,6 (kg)

Câu 2.(Trang 86 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Liệt kê lượng thực phẩm gia đình em dùng trong một ngày rồi tính tổng lượng thực phẩm đó.

Trả lời:

- Số lượng thực phẩm gia đình em dùng trong một ngày:

Gạo: 1 kg     Thịt lợn : 0,7 kg

Xương 0,5 kg     Rau: 0,5 kg

Quả: 1 kg     Tôm: 0,4 kg

Bí: 0,3 kg

- Vậy tổng số thực phẩm gia đình em dùng một ngày là:

   1 + 0,7 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0,4 + 0,3 = 4,4 (kg)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.