Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 13 Toán 5 VNEN Tập 2): Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

- Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi hình tròn đó

Câu 2.(Trang 13 Toán 5 VNEN Tập 2): Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (Sgk)

• Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14

      C = d x 3,14

- Hoặc:

• Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14

      C = r x 2 x 3,14

Câu 3.(Trang 14 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính chu vi hình tròn có:

Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn

Trả lời:

a. Chu vi hình tròn là:

   C = d x 3,14 = 2,5 x 3,14= 7,85 (cm)

b. Đổi Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn = 0,25 dm

- Chu vi hình tròn là:

   C = r x 2 x 3,14 = 0,25 x 2 x 3,14 = 1,57 (dm)

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 14 Toán 5 VNEN Tập 2): Tính chu vi hình tròn có:

Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn

Trả lời:

a. Bán kính r = 9m

- Chu vi hình tròn là:

   C = r x 2 x 3,14 = 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b. Đường kính d = 0,75cm

- Chu vi hình tròn là:

   C = d x 3,14 = 0,75 x 3,14 = 2,355 (cm)

c. Bán kính r = Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn cm

- Đổi: Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn = 2,5 cm

- Chu vi hình tròn là:

   C = r x 2 x 3,14 = 2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Câu 2.(Trang 14 Toán 5 VNEN Tập 2):

a. Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m

b. Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm

Trả lời:

a. Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m

- Ta có công thức tính vi hình tròn:

   C = d x 3,14 ⇒ d = C : 3,14 (C là chu vi, d là đường kính)

- Với C = 15,7 ⇒ d = 15,7 : 3,14 = 5

Đáp số: d = 5m

b. Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm

- Ta có công thức tính chu vi của hình tròn:

   C = r x 2 x 3,14 ⇒ r = C : 3,14 : 2 (C là chu vi, r là bán kính)

- Với C = 18,84 ⇒ r = 18,84 : 2 : 3,14 = 3

Đáp số: r = 3 dm

Câu 3.(Trang 14 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Bánh xe lớn của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,9m. Tính chu vi của bánh xe đó?

Trả lời:

- Chu vi của bánh xe lửa là:

   C = d x 3,14 = 1,9 x 3,14 = 5,966 (m)

Đáp số: 5,966 m

Câu 4.(Trang 15 Toán 5 VNEN Tập 2):

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m

a) Tính chu vi bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng.

c) Bánh xe lăn được bao nhiêu vòng nếu người đó đi được quãng đường dài 408,2m.

Trả lời:

a) Chu vi của bánh xe là:

C = d x 3,14 = 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b) Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng thì người đi xe đạp đi được số mét là:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

c) Nếu người đó đi được quãng đường dài 408,2m thì bánh xe lăn được số vòng là:

408,2 : 2,041 = 200 (vòng)

Đáp số: a) 2,041 m; b) 20,41m; c) 200 vòng

C. Hoạt động ứng dụng

Chú Dương muốn mua dây thép gai để rào bao quanh một chuồng bò có hình tròn có đường kính 15m. Hỏi chú Dương cần phải mua đoạn dây thép gai dài bao nhiêu mét để có thể rào bao quanh chuồng bò đó 3 vòng (như hình vẽ)?

- Đổi: Giải Toán 5 VNEN Bài 62: Chu vi hình tròn

Trả lời:

Chu vi của đường tròn có đường kính 15m là:

15 × 3,14 = 47,1 (m)

Chú Dương cần mua đoạn dây thép gai dài số mét là:

47,1 × 3 = 141,3 (m)

Đáp số: 141,3 m

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên