Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một sốToán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một số

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho một số hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 76 Bài 1: a) Tính bằng hai cách:

    (15 + 35) : 5;                         (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu:      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8.

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

                                      = 32 : 4 = 8.

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

Lời giải:

a) (15 + 35) : 5 = ?                                                      

Cách 1 : (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10                               

Cách 2 : (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5                          

                                   = 3 + 7 = 10                                                               

 

(80 + 4) : 4 = ?      

Cách 1 : (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2 : (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4

= 20 + 1 = 21     

                      

Quảng cáo

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?                                                

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7                          

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6                                      

                                     = 42 : 6 = 7                                                            

60 : 3 + 9 : 3 =?

 Cách 1 :  60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2 :  60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3   

= 69 : 3 = 23

Giải Toán lớp 4 trang 76 Bài 2: Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu :       (35 – 21) : 7 = ? 

Cách 1 :   (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2 

Cách 2 :   (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

                                     = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3;

b) (64 – 32) : 8

Lời giải:

a)           (27 – 18) : 3 =?

Cách 1 :  (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2 :  (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3

                                    = 9 – 6 = 3

Quảng cáo

 b)          (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1 :  (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2 :  (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8

                                    = 8 – 4 = 4

Giải Toán lớp 4 trang 76 Bài 3: Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Tóm tắt

Lớp 4A: 32 học sinh

Lớp 4B: 28 học sinh

Mỗi nhóm: 4 học sinh

Tất cả: ... nhóm?

Lời giải:

Cách 1:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

               32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

              28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

              8 + 7 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

             32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

             60 : 4 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Quảng cáo

Bài giảng: Chia một tổng cho một số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 :7

Ta có: 

(35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7.

Kết luận: Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chia một tổng cho một số (có đáp án)

Câu 1 : Hoa nói: “Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau”. Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2 : (36 + 48) ∶6 = 36∶6 + 48∶6. Đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3 : (68 + 32) ∶4 = ...

Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 68∶4-32∶4

B. 68∶4+32

C. 68+32∶4

D. 68∶4+32∶4

Câu 4 : (135 - 50) ∶5 = ...

Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 135-50∶5

B. 135∶5-50

C. 135∶5-50∶5

D. 135∶5+50∶5

Câu 5 : Điền số thích hợp vào ô trống:

(36 + 54) ∶ 3 = 36 ∶ Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải + Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải : 3

Câu 6 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức (72 - 40) ∶ 8 = Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 7 : Tổng của 24 và 54 chia cho 6 được kết quả là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.