Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóToán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Cô Minh Châu (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 151 Bài 1: Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là: 

123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là: 

123 – 82 = 205

Đáp số: Số bé: 82; Số lớn: 205

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 151 Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó tuổi mẹ. Tính tuổi con của mỗi người.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi con là: 

25 : 5 × 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 

25 + 10 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi; Mẹ: 35 tuổi

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 151 Bài 3: Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó làToán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do đó, hiệu hai số là 100.

Ta có sơ đồ :

Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số lớn là:

100 : 4 × 9 = 225

Số bé là:

225 – 100 = 125

Đáp số: Số lớn: 225; Số bé: 125

Quảng cáo

Bài giảng: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải: 

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau: 

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số lớn

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số bé

2. Một số bài toán minh họa

Ví dụ 1: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó  tuổi con. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải: 

Ta có sơ đồ: 

Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi con là: 25 : 5 × 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: 

Tuổi con: 10 tuổi

Tuổi mẹ: 35 tuổi

Ví dụ 2: Một cửa hàng có số mét vải trắng ít hơn số mét vải hoa là 15m. Tính số mét vải mỗi loại, biết rằng số vải trắng bằng Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó số vải hoa.

Lời giải: 

Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 

3 – 2 = 1 (phần)

Số mét vải trắng là:

15 × 2 = 30 (m)

Số mét vải hoa là: 

30 + 15 = 45 (m)

Đáp số: 

Số vải trắng: 30m

Số vải hoa: 45m

Ví dụ 3: Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau: 

Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Bài toán: Hiệu của hai số là 18. Tỉ số của hai số đó làLý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó . Tìm hai số đó.

Giải bài toán: 

Theo bài toán, hiệu số phần bằng nhau là: 

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là: 

18 : 3 × 2 = 12

Số lớn là:

12 + 18 = 30 

Đáp số: 

Số bé: 12

Số lớn: 30


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (có đáp án)

Câu 1: Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ:

A. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 9 phần

B. Số thứ nhất là 9 phần, số thứ hai là 7 phần

C. Số thứ nhất là 7 phần, số thứ hai là 16 phần

D. Số thứ nhất là 9 phần, số thứ hai là 16 phần

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của 2 số là 57. Tỉ số của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải.

Vậy số bé là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 3: Hiệu của hai số là 156. Tỉ số của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải. Vậy hai số đó là:

A. 395; 541

B. 390; 546

C. 385; 551

D. 380; 556

Câu 4: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 135kg. Biết số gạo nếp bằng Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số gạo tẻ. Tính số gạo mỗi loại?

A. 212kg gạo tẻ; 77kg gạo nếp

B. 222kg gạo tẻ; 87kg gạo nếp

C. 216kg gạo tẻ; 81kg gạo nếp

D. 225kg gạo tẻ; 90kg gạo nếp

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Vậy số lớn là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 6: Giải bài toán theo sơ đồ sau:

Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

A. Lớp 4A: 90 cây; lớp 4B: 122 cây

B. Lớp 4A: 75 cây; lớp 4B: 107 cây

C. Lớp 4A: 85 cây; lớp 4B: 117 cây

D. Lớp 4A: 80 cây; lớp 4B: 112 cây

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là 224, nếu giảm số lớn đi 5 lần thì ta được số bé. Vậy tổng của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.