Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 69 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóVở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 69 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 69 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 69 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 69 Bài 1: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung

Hiệu của hai số bằng …………….

Số lớn được biểu thị là ……… phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là ……… phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là ……… phần

b)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung

Hiệu của hai số bằng ………

Số bé được biểu thị là ……… phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là ……… phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là ………

Hiệu số phần bằng nhau là ……… phần

Quảng cáo

Lời giải:

a)

Hiệu của hai số bằng 12

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu của hai số bằng 8

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hayVở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 69 Bài 2: Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung. Tìm hai số đó

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là: 34 : 2 × 5 = 85

Số bé là: 85 – 34 = 51

Đáp số: số lớn: 85

Số bé: 51

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 69 Bài 3: Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết rằng chiều dài của đoạn đường thẳng AB bằng Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung chiều dài của đoạn thẳng CD

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn đường AB là:

2 : 1 × 3 = 6 (km)

Đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB 6km

Đoạn đường CD 8km


Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 | Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.