Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 1: Tỉ số của 9 và 25 là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải Đúng hay sai?

Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 2: Hiệu của hai số là 78. Tỉ số của hai số đó là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải. Vậy số lớn là 312. Đúng hay sai?

Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 3: Tổng của hai số là 238. Biết rằng số lớn bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số bé. Vậy hai số đó là:

A. 72; 166

B. 78; 160

C. 66; 172

D. 68; 170

Câu 4: Hai kho chứa được 306 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giảisố thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

A. Kho thứ nhất: 170 tấn thóc; kho thứ hai: 136 tấn thóc

B. Kho thứ nhất: 190 tấn thóc; kho thứ hai: 116 tấn thóc

C. Kho thứ nhất: 136 tấn thóc; kho thứ hai: 170 tấn thóc

D. Kho thứ nhất: 116 tấn thóc; kho thứ hai: 190 tấn thóc

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết số thứ nhất gấp lên 9 lần thì được số thứ hai.

Vậy số thứ nhất là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải, số thứ hai là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, nếu giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé.

Vậy tích của hai số đó là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 7: Trung bình cộng của hai số là 325. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số thứ hai.

A. Số thứ nhất: 130; số thứ hai: 195

B. Số thứ nhất: 260; số thứ hai: 390

C. Số thứ nhất: 120; số thứ hai: 205

D. Số thứ nhất: 240; số thứ hai: 410

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có chu vi là 468cm. Biết chiều rộng bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải chiều dài.

Vậy diện tích hình chữ nhật đó là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải cm2

Câu 9: Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

A. Con 5 tuổi; mẹ 37 tuổi

B. Con 5 tuổi; mẹ 37 tuổi

C. Con 5 tuổi; mẹ 37 tuổi

D. Con 5 tuổi; mẹ 37 tuổi

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số là tròn chục lớn nhất có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Vậy số bé là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải, số lớn là Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 11: Một trang trại nuôi 323 con trâu và bò, sau đó người ta bán đi 25 con bò và 18 con trâu thì số con trâu còn lại bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số con bò còn lại. Hỏi trước khi bán số con bò của trang trại nhiều hơn số con trâu bao nhiêu con?

A. 80 con

B. 77 con

C. 74 con

D. 70 con

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 250kg, sau khi đem bán mỗi loại đi 25kg thì số gạo nếp còn lại bằng Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số gạo tẻ còn lại.

Vậy lúc đầu người đó có tất cả Bài tập Luyện tập chung về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải tạ gạo

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học