Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 1: Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ:

A. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 3 phần

B. Số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần

C. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 8 phần

D. Số thứ nhất là 8 phần, số thứ hai là 5 phần

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là 175. Tỷ số của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải.

Vậy số bé là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là 168. Tỷ số của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải.

Vậy số lớn là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải, số bé là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 4: Lớp 4A có tất cả 36 học sinh. Biết số học sinh nữ bằng Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

A. 16 học sinh nam; 20 học sinh nữ

B. 24 học sinh nam; 12 học sinh nữ

C. 12 học sinh nam; 24 học sinh nữ

D. 20 học sinh nam; 16 học sinh nữ

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Vậy số lớn là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 6: Giải bài toán theo sơ đồ sau:

Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

A. Thùng thứ nhất: 88 lít, thùng thứ hai: 108 lít

B. Thùng thứ nhất: 86 lít, thùng thứ hai: 110 lít

C. Thùng thứ nhất: 84 lít, thùng thứ hai: 112 lít

D. Thùng thứ nhất: 81 lít, thùng thứ hai: 116 lít

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là 765, nếu giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé. Vậy hiệu của hai số đó là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 8: Trung bình cộng của hai số là 520. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

A. Số thứ nhất: 130; số thứ hai: 910

B. Số thứ nhất: 125; số thứ hai: 875

C. Số thứ nhất: 60; số thứ hai: 460

D. Số thứ nhất: 65; số thứ hai: 455

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 112cm. Biết chiều rộng bằng Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A. 725cm2

B. 735cm2

C. 1450cm2

D. 2940cm2

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là 2651. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. Vậy số bé là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải, số lớn là Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải

Câu 11: Bốn năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 48 tuổi.

A. Con 8 tuổi; mẹ 40 tuổi

B. Con 6 tuổi; mẹ 42 tuổi

C. Con 7 tuổi; mẹ 41 tuổi

D. Con 9 tuổi; mẹ 39 tuổi

Câu 12: Một người có 4 tạ gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi 72kg gạo tẻ và 23kg gạo nếp thì còn lại số gạo nếp bằng Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4 có lời giải số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

A. 320kg gạo tẻ; 80kg gạo nếp

B. 316kg gạo tẻ; 84kg gạo nếp

C. 325kg gạo tẻ; 75kg gạo nếp

D. 339kg gạo tẻ; 61kg gạo nếp

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học