Giải VBT Công nghệ 8 Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thểBài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

I. NỘI DUNG (Trang 6-vbt Công nghệ 8)

Hãy nêu nội dung của bài tập thực hành này

Quảng cáo

Lời giải:

Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kĩ thuật.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (Trang 6-vbt Công nghệ 8)

Hãy ghi số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào các ô trống của các bước tiến hành sau:

Lời giải:

3 Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào ô đã chọn
2 Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ
4 Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng trên bản vẽ
1 Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành
Quảng cáo

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Trang 7-vbt Công nghệ 8)

Bài thực hành thực hiện tốt.

IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH (Trang 7-vbt Công nghệ 8)

a) Bảng 3.1

Lời giải:

Hình chiếu\ Hướng chiếu A B C
1 x
2 x
3 x

b. Vị trí các hình chiếu

Giải vở bài tập Công nghệ 6 | Giải VBT Công nghệ 6
Quảng cáo

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 | Giải VBT Công nghệ 8 được biên soạn bám sát nội dung VBT Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.