Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Con chuột huênh hoangTập đọc

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 74). Viết tiếng trong bài có vần uênh:………

Lời giải

Viết tiếng trong bài có vần uênh: huênh (hoang).

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 74). Điền uênh hoặc ênh.

chơi bập b…. đi ch…… choạng

cổng b…… viện gian nhà t….. toàng

Lời giải

chơi bập bênh đi chuệnh choạng

cổng bệnh viện gian nhà tuềnh toàng

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 74). Ghi lí do Chuột trong câu chuyện này không sợ Mèo:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Con chuột huênh hoang | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Con chuột trong bài này không sợ Mèo vì nó nghĩ: Mèo nhỏ hơn Thỏ, mà Thỏ lại sợ nó, vậy chắc chắn Mèo phải sợ nó, cho nên nó không sợ Mèo.

4 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 74). Ghi dấu x vào ô trống trước cách kết thúc câu chuyện:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Con chuột huênh hoang | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Con chuột huênh hoang | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Chính tả

1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 74). Chép lại bài Rước đèn.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài: Con chuột huênh hoang | Hay nhất Giải VBT Tiếng Việt 1

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 75). Viết tiếng trong bài chính tả:

- có vần iu:…………………………………………..

- có vần uyu:………………………………………..

Lời giải

- có vần iu: ríu (rít)

- có vần uyu: (khúc) khuỷu

3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 75). Điền:

- c hoặc k       ….ổng làng       cửa …ính

- g hoặc gh        ….ọn gàng       xuồng …e

- ng hoặc ngh        - ….ôi nhà đang xây.

- Thiếu nhi tập …..i thức Đội.

Lời giải

- c hoặc k       cổng làng       cửa kính

- g hoặc gh       gọn gàng       xuồng ghe

- ng hoặc ngh        - Ngôi nhà đang xây.

- Thiếu nhi tập nghi thức Đội.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 (VBT Tiếng Việt 1) hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 | Giải VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Tiếng Việt 1 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.