Giải bài tập SGK Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 hay nhất


Giải bài tập SGK Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Với giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ Số học và Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 3. Tài liệu có thêm các video bài giảng và bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 theo bài học có lời giải chi tiết và bộ Đề thi Toán lớp 3 mới nhất có đáp án giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Giải bài tập Toán 3 kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài tập Toán 3 kì 2

Chương 3: Các số đến 10 000

Chương 4: Các số đến 100 000

Chương 5: Ôn tập cuối năm

Tài liệu trắc nghiệm, đề thi Toán lớp 3 có đáp án:
Bài giảng: Cộng các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) - Toán lớp 3 - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập Toán lớp 3 bài Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số trang 3

Bài 1 (trang 3 SGK Toán lớp 3): Viết (theo mẫu) :

Viết (theo mẫu) trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3 Viết (theo mẫu) trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Viết (theo mẫu) trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3 Viết (theo mẫu) trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 3 SGK Toán lớp 3): Viết số thích hợp vào ô trống:

Viết số thích hợp vào ô trống trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Viết số thích hợp vào ô trống trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 3 SGK Toán lớp 3):

Điền dấu >, <, = trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Điền dấu >, <, = trang 3 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 3 SGK Toán lớp 3): Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau:

375; 421; 573; 241; 735; 142

Lời giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là số: 735

Số bé nhất trong các số đã cho là số: 142

Bài 5 (trang 3 SGK Toán lớp 3): Viết các số: 537; 162; 830; 241; 519; 425

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

162; 241; 425; 519; 537; 830

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241;162

Giải bài tập Toán lớp 3 bài Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) trang 4

Bài 1 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =

700 – 300 =

700 – 400 =

b) 500 + 40 =

540 – 40 =

540 – 500 =

c) 100 + 20 + 4 =

300 + 60 + 7 =

800 + 10 + 5 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 400 + 300 = 700

700 – 300 = 400

700 – 400 = 300

b) 500 + 40 = 540

540 – 40 = 500

540 – 500 = 40

c) 100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

800 + 10 + 5 = 815

Bài 2 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 – 511; 418 + 201; 395 – 44

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 352 + 416, 732 – 511, 418 + 201, 395 – 44 | Để học tốt Toán 3 Đặt tính rồi tính 352 + 416, 732 – 511, 418 + 201, 395 – 44 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 hoc sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 hoc sinh | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Số học sinh khối lớp Hai là:

245 – 32 = 213 (học sinh)

Đáp số: 213 học sinh

Bài 4 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Giá tiền một phong vì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

Lời giải:

Giá tiền một tem thư là :

200 (đồng) + 600 (đồng) = 800 (đồng)

Vậy giá tiền một tem thư là 800 đồng.

Giải Toán lớp 3 Luyện tập trang 4

Bài 1 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Đặt tính rồi tính:

a) 324 + 405;

761 + 128;

25 + 721;

b) 645 – 302;

666 – 333;

485 – 72;

Lời giải:

Đặt tính rồi tính 324 + 405, 761 + 128 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Tìm x:

a) x – 125 = 344

b) x + 125 = 266

Lời giải:

a) x – 125 = 344

x = 344 + 125

x = 469

b) x + 125 = 266

x = 266 - 125

x = 141

Bài 3 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Một đội đồng diễn thể dục gồm có 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ?

Lời giải:

Số nữ trong hội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 (người)

Đáp số: 145 người

Bài 4 (trang 4 SGK Toán lớp 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ):

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ) trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Hình được xếp :

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ) trang 4 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

....................................

....................................

....................................

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.