Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo) sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52 Bài 1: Chọn hai thẻ số rồi lập các phép nhân, phép chia (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Lời giải:

Quảng cáo

Giả sử chọn ra hai thẻ số 9 và 5.

Ta có các phép tính:

5 × 9 = 45

9 × 5 = 45

45 : 9 = 5

45 : 5 = 9

Thực hiện tương tự với các thẻ số khác.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 53

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52, 53 Bài 2: Quan sát bảng chia và thực hiện các hoạt động sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

a) Sử dụng bảng chia (theo hướng dẫn):

Ví dụ: Tìm kết quả của phép chia 12 : 4 = ?

· Bước 1: Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải đến số 12.

· Bước 2: Từ số 12 dóng theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 3.

Ta có: 12 : 4 = 3

Thực hiện tương tự tìm kết quả của phép chia 12 : 3 = …….

b) Sử dụng bảng chia để tìm kết quả các phép tính sau:

21 : 7

36 : 9

45 : 5

40 : 8

24 : 6

28 : 4

Lời giải:

Quảng cáo

a) Bước 1: Từ số 34 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải đến số 12.

Bước 2: Từ số 12 dóng theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 4.

Ta có: 12 : 3 = 4.

b) Quan sát bảng chia, thực hiện tương tự câu a để tìm kết quả cho mỗi phép tính:

21 : 7 = 3

40 : 8 = 5

36 : 9 = 4

24 : 6 = 4

45 : 5 = 9

28 : 4 = 7

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 53 Bài 3: Sử dụng bảng chia để kiểm tra kết quả của các phép tính sau (Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống):

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Sửa lại các phép tính sai:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Sử dụng bảng chia để kiểm tra kết quả của các phép tính rồi điền vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Sửa lại các phép chia sai, ta được bảng sau:

Phép tính sai

Sửa lại

54 : 8 = 6

27 : 3 = 7

14 : 7 = 7

54 : 9 = 6

27 : 3 = 9

14 : 7 = 2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 54

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 54 Bài 4: Tự lập bảng chia rồi đố bạn sử dụng bảng chia đó để tìm kết quả các phép chia.

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12345678910Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo)

Lời giải:

Quảng cáo

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Em tự thực hành với bạn để tìm kết quả của các phép chia.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên