Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 Bài 1: Bể thứ nhất có 5 con cá ngựa, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ngựa?

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Bài giải

Bể thứ hai có số con cá ngựa là:

5 + 3 = 8 (con)

Cả hai bể có số con cá ngựa là:

5 + 8 = 13 (con)

Đáp số: 13 con cá ngựa

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 77 Bài 2: Anh sưu tập được 35 vỏ ốc, em sưu tập được ít hơn anh 16 vỏ ốc. Hỏi cả hai anh em sưu tập được bao nhiêu vỏ ốc?

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Bài giải

Em sưu tập được số vỏ ốc là:

35 – 16 = 19 (vỏ)

Cả hai anh em sưu tập được số vỏ ốc là:

35 + 19 = 54 (vỏ)

Đáp số: 54 vỏ ốc.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Bài 3: Chum thứ nhất đựng 100 l tương, chum thứ hai đựng ít hơn chum thứ nhất 18 l tương. Hỏi cả hai chum đựng bao nhiêu lít tương?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Bài giải

Chum thứ hai đựng được số lít tương là:

100 – 18 = 82 (l)

Cả hai chum đựng số lít tương là:

100 + 82 = 182 (l)

Đáp số: 182 lít tương

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 79

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78, 79 Bài 4: Giải các bài toán sau (theo mẫu):

Mẫu: Sóc em có 8 quả thông, sóc anh có số quả thông gấp 3 lần sóc em. Hỏi cả hai anh em nhà sóc có bao nhiêu quả thông?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Bài giải

Số quả thông của sóc anh là:

8 × 3 = 24 (quả)

Số quả thông của cả hai anh em là:

8 + 24 = 32 (quả)

Đáp số: 32 quả thông

a) Xe ô tô nhỏ chở được 7 người, xe ô tô tô chở được số người gấp 5 lần xe ô tô nhỏ. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu người?

b) Nhà Minh nuôi 9 con vịt, số gà gấp 6 lần số vịt. Hỏi nhà Minh nuôi tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Xe ô tô to chở được số người là:

7 × 5 = 35 (người)

Cả hai xe chở được số người là:

7 + 35 = 42 (người)

Đáp số: 42 người.

b)

Nhà Minh nuôi số con gà là:

9 × 6 = 54 (con)

Nhà Minh nuôi tất cả số con gà và vịt là:

9 + 54 = 63 (con)

Đáp số: 63 con gà và vịt.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 80

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 Bài 5: Hai lớp 3A và 3B cùng tham gia trò chơi kéo co, lớp 3A có 25 bạn, lớp 3B có 23 bạn. Số bạn tham gia được chia đều thành 4 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Tổng số học sinh của hai lớp 3A và 3B tham gia kéo co là:

25 + 23 = 48 (bạn)

Mỗi đội có số bạn là:

48 : 4 = 12 (bạn)

Đáp số: 12 bạn.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 Bài 6: Một đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai, đến ga Yên Bái có 58 khách xuống tàu và 27 khách lên tàu. Tàu tiếp tục chạy về ga Lào Cai, lúc này có tất cả 91 khách trên tàu. Hỏi trước khi tàu dừng tại ga Yên Bái, trên tàu có bao nhiêu hành khách?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Lời giải:

Ta có thể biểu diễn bài toán trên bằng sơ đồ sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 77, 78, 79, 80 Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Trước khi có thêm 27 hành khách lên tàu, số hành khách trên tàu là:

91 – 27 = 64 (hành khách)

Trước khi có 58 hành khách xuống tàu, số hành khách trên tàu là:

64 + 58 = 122 (hành khách)

Vậy trước khi tàu dừng lại ở ga Yên Bài, trên tàu có 122 hành khách.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên