Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 Bài 1: Mỗi bình sau đang chứa bao nhiêu mi-li-lít nước?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát tranh để xác định số mi – li – lít nước mỗi bình.

- Bình A chứa 400 mi-li-lít nước.

- Bình B chứa 150 mi-li-lít nước.

- Bình C chứa 950 mi-li-lít nước.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 Bài 2:

a) Đọc số đo ghi trên các đồ vật sau với đơn vị là mi-li-lít:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

250 ml đọc là: …………………………………………………………………………......

750 ml đọc là: …………………………………………………………………………......

500 ml đọc là: …………………………………………………………………………......

1 l đọc là: ………………………………………………………………………………….

b) Sắp xếp các số đo nói trên theo thứ tự từ bé đến lớn:

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

a) 250 ml đọc là: Hai trăm năm mươi mi – li – lít.

750 ml đọc là: Bảy trăm năm mươi mi – li – lít.

500 ml đọc là: Năm trăm mi – li – lít.

1 l đọc là: Một nghìn mi – li – lít (vì 1 l = 1000 ml).

b) Ta có: 250 ml < 500 ml < 750 ml < 1 000 ml.

Sắp xếp các số đó trên theo thứ tự từ bé đến lớn:

250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 000 ml.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 91

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 Bài 3:

a) Tính:

300 ml + 400 ml = …………….. 7 ml × 4 = ……………..

500 ml – 200 ml = …………….. 40 ml : 8 = …………….

b) >; <; = ?

300 ml + 700 ml …1 l 1 l …200 ml × 4

600 ml + 40 ml …1 l 1 l …1 000 ml – 10 ml

Lời giải:

Quảng cáo

a) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị mi-li-lít theo sau kết quả vừa tìm được.

300 ml + 400 ml = 700 ml

500 ml– 200 ml= 300 ml

7 ml × 4 = 28 ml

40 ml: 8 = 5 ml

b)

• 300 ml + 700 ml… 1 l

Ta có: 300ml+ 700 ml

= 1000 ml

= 1 l

Vậy 300 ml + 700 ml= 1 l

• 1 l … 200 ml × 4

Ta có: 200 ml × 4 = 800 ml

1 l = 1000 ml; 1000 ml > 800 ml

Vậy 1 l > 200 ml × 4

• 600 ml + 40 ml … 1 l

Ta có: 600 ml + 40 ml = 640 ml

640 ml < 1000 ml; 1000 ml = 1 l

Vậy 600 ml + 40 ml < 1 l

• 1 l … 1 000 ml – 10 ml

Ta có: 1 l = 1000 ml

1000 ml– 10 ml = 990 ml

Vậy 1 l > 1000 ml– 10 ml

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 Bài 4: Ước lượng rồi khoanh vào số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát tranh và tìm ra số đo thích hợp với mỗi bức tranh.

Ta khoanh như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 Bài 5: Kể về những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị mi-li-lít.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 Bài 46: Mi-li-lít

Trả lời: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

Những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị mi-li-lít là: Bình sữa cho trẻ em, xi – lanh, cốc đong…

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên