Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 84

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 84 Bài 1: Tính:

a) 7 + 43 × 2 b) 8 + 15 : 3

c) 312 × 2 – 5 d) 900 : 3 – 20

Lời giải:

Quảng cáo

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

a) 7 + 43 × 2

= 7 + 86

= 93

b) 8 + 15 : 3

= 8 + 5

= 13

c) 312 × 2 – 5

= 624 – 5

= 619

d) 900 : 3 – 20

= 300 – 20

= 280

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 84 Bài 2: Nối mỗi biểu thức sau với giá trị đúng của nó.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Lời giải:

Quảng cáo

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Ta thực hiện tính toán các phép tính và nối với kết quả phù hợp

Ta có:

5 × 9 – 2 = 45 – 2 = 43

80 : 8 + 30 = 10 + 30 = 40

20 + 7 × 3 = 20 + 21 = 41

72 – 6 × 10 = 72 – 60 = 12

30 : 5 × 6 = 6 × 6 = 36

115 – 72 + 9 = 43 + 9 = 52

Từ các kết quả trên, ta có thể nối như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 84 Bài 3: Kiểm tra cách tính giá trị của các biểu thức sau (đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống), nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Sửa lại các câu sai:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Sửa lại các câu sai:

Cách tính của câu a và d không chính xác do không thực hiện theo nguyên tắc: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Ta có thể sửa lại như sau:

a) 50 + 50 × 8 = 50 + 400

= 450

d) 300 – 100 : 5 = 300 – 20

= 280

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 85

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 85 Bài 4: Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30 kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 84, 85 Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

1 bao thóc: 20 kg

1 bao ngô: 30 kg

4 bao thóc, 1 bao ngô: … kg?

Bài giải

4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng số ki – lô – gam là:

20 × 4 + 30 = 110 (kg)

Đáp số: 110 ki-lô-gam.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 85 Bài 5: Viết các biểu thức sau rồi tính giá trị của mỗi biểu thức:

a) 87 trừ đi 4 rồi cộng với 40.

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b) 7 nhân 6 rồi trừ đi 2.

Lời giải:

Viết các biểu thức và tính giá trị các biểu thức theo nguyên tắc:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 87 trừ đi 4 rồi cộng với 40

87 – 4 + 40 = 83 + 40 = 123

b) 7 nhân 6 rồi trừ đi 2

7 × 6 – 2 = 42 – 2 = 40

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên