Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 48

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 48 Bài 1:

a) Tính nhẩm:

18 : 9 = ……  45 : 9 = ……  54 : 9 = ……

36 : 9 = ……  27 : 9 = ……  81 : 9 = ……

9 : 9 = ……  90 : 9 = …….  63 : 9 = ……

b) Tính

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Lời giải:

Quảng cáo

a) Nhẩm lại bảng chia 9 để tính nhẩm kết quả của các phép tính"

18 : 9 = 2  45 : 9 = 5  54 : 9 = 6

36 : 9 = 4  27 : 9 = 3  81 : 9 = 9

9 : 9 = 1  90 : 9 = 10  63 : 9 = 7

b) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị thích hợp sau kết quả vừa tìm được

90 kg : 9 = 10 kg

63 l : 9 = 7 l

9 dm : 9 = 1 dm

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 48 Bài 2: Số?

Số đã cho

27

72

36

45

Giảm số đã cho đi 9 lần

Lời giải:

Quảng cáo

Muốn giảm số đã cho đi 9 lần ta lấy số đó chia cho 9.

Ví dụ: Số 27 giảm đi 9 lần: Ta lấy 27 chia cho 9, được kết quả là 3, ta điền số 3 vào ô trống thích hợp.

Thực hiện tương tự với các số còn lại, ta điền vào bảng như sau:

Số đã cho

27

72

36

45

Giảm số đã cho đi 9 lần

3

8

4

5

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 48 Bài 3: Chọn hai thẻ số bất kì trong các thẻ ghi các số từ 1 đến 9. Nêu phép nhân, phép chia có thành phần hoặc kết quả là hai số ghi trên hai thẻ đó.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Lời giải:

Quảng cáo

Giả sử ta chọn được thẻ số 3 và thẻ số 7.

Ta có các phép tính sau:

3 × 7 = 21

7 × 3 = 21

21 : 7 = 3

21 : 3 = 7

Thực hiện tương tự với các thẻ số khác.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 Bài 4: Quan sát tranh, viết các phép tính thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Lời giải:

Quảng cáo

Có 5 đĩa na, mỗi đĩa có 9 quả na. Có tất cả 45 quả na.

Ta có các phép tính:

9 × 5 = 45

45 : 5 = 9

45 : 9 = 5

Vậy ta điền phép tính vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 49 Bài 5: Sau khi chế biến 81 kg nhãn tươi thành long nhãn, cô Yên thu được số ki-lô-gam long nhãn giảm đi 9 lần so với số ki-lô-gam nhãn tươi. Hỏi cô Yên đã thu được bao nhiêu ki-lô-gam long nhãn?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 48, 49 Bài 23: Bảng chia 9

Lời giải:

Cô Yên thu được số ki-lô-gam long nhãn là:

81 : 9 = 9 (kg)

Đáp số: 9 kg

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên