Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 1: Tính nhẩm:

9 × 2 = …….  9 × 6 = ……  9 × 3 = …….  9 × 9 = ……

9 × 5 = ……  9 × 1 = ……  9 × 4 = ……  8 × 10 = ……

9 × 8 = ……  8 × 9 = ……  9 × 7 = ……  6 × 8 = ……

Lời giải:

Quảng cáo

Nhẩm lại bảng nhân 9 để thực hiện các phép tính:

9 × 2 = 18  9 × 6 = 54  9 × 3 = 27  9 × 9 = 81

9 × 5 = 45  9 × 1 = 9  9 × 4 = 36  9 × 10 = 90

9 × 8 = 72  8 × 9 = 72  9 × 7 = 63  7 × 9 = 63

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 2: Số?

Số đã cho

2

9

8

7

5

6

Gấp 9 lần số đã cho

18


Lời giải:

Quảng cáo

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Ví dụ: Số 2 khi gấp lên 9 lần, ta lấy 2 nhân 9 được kết quả là 18.

Thực hiện tương tự với các số còn lại, ta điền vào bảng như sau:

Số đã cho

2

9

8

7

5

6

Gấp 9 lần số đã cho

18

81

64

56

40

48

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 Bài 3: Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

b)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

Lời giải:

Quảng cáo

* Hình 1: Mỗi đàn gà có 9 con.

Như vậy 4 đàn gà có: 9 × 4 = 36 (con gà)

* Hình 2: Mỗi đàn cá có 9 con

Như vậy 3 đàn cá như thế có: 9 × 3 = 27 (con cá).

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

a)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

b)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 4: Quay kim trên vòng tròn để chọn một số. Thực hiện phép nhân 9 với số đó rồi nêu kết quả.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 26, 27 Bài 12: Bảng nhân 9

Ghi lại các phép tính em vừa thực hiện:

Lời giải:

Quảng cáo

Khi quay kim trên vòng tròn ta có thể thu được các kết cả sau:

9 × 1 = 9

9 × 2 = 18

9 × 3 = 27

9 × 4 = 36

9 × 5 = 45

9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

9 × 8 = 72

9 × 9 = 81

9 × 10 = 90

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 27 Bài 5:

a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9:

Lời giải:

a)

Tóm tắt

1 chiếc bánh: 9 quả dâu tây

10 chiếc : …. quả dâu tây

Bài giải

Để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần số quả dâu tây là:

9 × 10 = 90 (quả)

Đáp số: 90 quả dâu tây


b) Một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9:

- Bà có một số kẹo đem phát có 9 cháu, mỗi cháu 7 cái kẹo.

Vậy bà có tất cả: 9 × 7 = 63 (cái kẹo).

- Mỗi túi ổi nặng 9 kg.

Vậy 5 túi ổi như thế nặng: 9 × 5 = 45 (kg).

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên