Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 17

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 17 Bài 1: Tính nhẩm:

4 × 3 = ……. 4 × 1 = ……  4 × 8 = …….  4 × 9 = ……

4 × 6 = ……  4 × 7 = ……  4 × 4 = ……  4 × 10 = ……

4 × 2 = ……  2 × 4 = ……  4 × 5 = ……  5 × 4 = ……

Lời giải:

Quảng cáo

Nhẩm lại bảng nhân 4 để thực hiện các phép tính:

4 × 3 = 12  4 × 1 = 4  4 × 8 = 32  4 × 9 = 36

4 × 6 = 24  4 × 7 = 28  4 × 4 = 16  4 × 10 = 40

4 × 2 = 8   2 × 4 = 8   4 × 5 = 20  5 × 4 = 20

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 17 Bài 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có: 4 × 3 = 12

Vậy ta sẽ nối phép tính 4 × 3 với ô có chứa số 12.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại, ta nối như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 17 Bài 3: Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

b)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Lời giải:

Quảng cáo

* Hình 1: Mỗi hộp có 4 cái bánh, 6 hộp như thế có:

4 × 6 = 24 (cái bánh)

* Hình 2: Có 4 chiếc rổ, mỗi rổ có 4 củ cải

Vậy có tất cả 4 × 4 = 16 (củ cải).

Vậy ta điền số vào bảng như sau:

a)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

b)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 18

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 18 Bài 4:

a) Hãy đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống

4

8

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau: 4 × 3; 4 × 7

Lời giải:

Quảng cáo

a) Các số cần điền vào ô trống lần lượt là:

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

b) Ta có thể xếp các chấm tròn như sau:

* 4 × 3 (4 được lấy 3 lần)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

*4 × 7 (4 được lấy 7 lần)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 18 Bài 5:

a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 17, 18 Bài 7: Bảng nhân 4

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 4 nhân 5 trong thực tế:

Lời giải:

a)

Tóm tắt

1 bàn: 4 chỗ ngồi

9 bàn: … chỗ ngồi

Bài giải

9 bàn như thế có tất cả số chỗ ngồi là:

4 × 9 = 36 (chỗ)

Đáp số: 36 chỗ ngồi

b) Một tình huống sử dụng phép 4 nhân 5 trong thực tế:

- Một xe ô tô có 4 bánh xe.

5 xe ô tô như thế có: 4 × 5 = 20 (bánh xe)

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên