Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 108

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 108 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

Quảng cáo

a) Đặt tính theo hàng dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện nhân từ phải qua trái. Ta thực hiện như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

b) Đặt tính và thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

Ta thực hiện như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 108 Bài 2: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

25 – 15 : 5 = ……………………

= ……………………

40 + 8 : 2 = ……………………

= ……………………

101 × (16 – 7) = ……………………

= ……………………

48 : (8 : 2) = ……………………

= ……………………

Lời giải:

Quảng cáo

- Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước.

- Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Ta thực hiện như sau:

25 – 15 : 5 = 25 – 3

= 22

Vậy giá trị biểu thức là 22.

101 × (16 – 7) = 101 × 9

= 909

Vậy giá trị biểu thức là 909.

40 + 8 : 2 = 40 + 4

= 44

Vậy giá trị biểu thức là 44.

48 : (8 : 2) = 48 : 4

= 12

Vậy giá trị biểu thức là 12.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 109

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 109 Bài 3: debai

Lời giải:

Quảng cáo

a) Đổi 1 lít = 1000 ml

Đồ vật A đựng 650 ml nước.

Đồ vật B đựng 590 ml nước.

Đồ vật C đựng 1000 ml nước.

Đồ vật D đựng 179 ml nước.

Ta có: 179 ml < 590 ml < 650 ml < 1000 ml.

Sắp xếp các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất: D, B, A, C.

b)

Tổng lượng nước trong hai cốc B và D là:

590 + 179 = 769 (ml)

Đáp số: 769 ml nước.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 109 Bài 4:

a) Mỗi hình sau có mấy góc?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.

Trả lời: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

Quảng cáo

a) - Hình A có 4 góc.

- Hình B có 3 góc.

- Hình C có 4 góc.

- Hình D có 4 góc.

b) Dùng ê ke kiểm tra các hình, ta thấy có 2 hình có 4 góc vuông là:

- Hình A.

- Hình D.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 110

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 110 Bài 5:

a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

a) Từ hình vẽ ta thấy: Bác Tâm chỉ cần rào xung quanh 3 cạnh của khu đất trồng hoa. Vậy hàng rào đó dài số mét là

32 × 3 = 96 (m)

Đáp số: 96 mét.

b) Ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật là: Hình 1, hình 3 và hình 4.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 111

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 111 Bài 6: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 108, 109, 110, 111 Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

Đổi 4 m = 40 dm.

Chu vi tấm gỗ hình vuông là:

2 × 4 = 8 (dm)

Anh Phương quấn được số vòng là:

40 : 8 = 5 (vòng)

Đáp số: 5 vòng.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên