Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 87

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 87 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 948 – 429 + 479 = …………………..

= …………………..

424 : 2 × 3 = ……………………

= ……………………

b) 750 – 101 × 6 = ……………………

= ………………….....

100 : 2 : 5 = …………………….

= ……………………..

c) 998 – (302 + 685) = ………………….

= ………………….

(421 – 19) × 2 = ………………….

= ………………….

Lời giải:

Quảng cáo

Khi tính giá trị biểu thức, cần chú ý các nguyên tắc sau:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

a) 948 – 429 + 479

= 519 + 479

= 998

Vậy giá trị biểu thức là 998

424 : 2 × 3

= 212 × 3

= 636

Vậy giá trị biểu thức là 636

b) 750 – 101 × 6

= 750 – 606

= 144

Vậy giá trị biểu thức là 144

100 : 2 : 5

= 50 : 5

= 10

Vậy giá trị biểu thức là 10

c) 998 – (302 + 685)

= 998 – 987

= 11

Vậy giá trị biểu thức là 11

(421 – 19) × 2

= 402 × 2

= 804

Vậy giá trị biểu thức là 804

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 87 Bài 2:

a) Tính giá trị của các biểu thức sau:

(300 + 70) + 500 = …………………

= …………………

300 + (70 + 500) = ………………….

= ………………….

(178 + 214) + 86 = …………………….

= …………………….

178 + (214 + 86) = …………………….

= …………………….

b) Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a.

………………………………………………………………………………………………

c) Lấy ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu a.

………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

a) Ta có:

(300 + 70) + 500 = 370 + 500

= 870

Vậy giá trị biểu thức trên là 870

300 + (70 + 500) = 300 + 570

= 870

Vậy giá trị biểu thức trên là 870

(178 + 214) + 86 = 392 + 86

= 478

Vậy giá trị biểu thức trên là 478

178 + (214 + 86) = 178 + 300

= 478

Vậy giá trị biểu thức trên là 478

b) Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a bằng nhau.

c) Ta có thể lấy các ví dụ khác tương tự như sau:

(200 + 300) + 100 = 500 + 100

= 600

200 + (300 + 100) = 200 + 400

= 600

(312 + 28) + 132 = 340 + 132

= 472

312 + (28 + 132) = 312 + 160

= 472

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 Bài 3:

a) Tính giá trị của các biểu thức sau:

(2 × 6) × 4 = …………………

= …………………

2 × (6 × 4) = ………………….

= ………………….

(8 × 5) × 2 = …………………….

= …………………….

8 × (5 × 1) = …………………….

= …………………….

b) Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a.

c) Lấy ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu a.

Lời giải:

Quảng cáo

- Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

a) Ta có:

(2 × 6) × 4 = 12 × 4

= 48

2 × (6 × 4) = 2 × 24

= 48

(8 × 5) × 2 = 40 × 2

= 80

8 × (5 × 2) = 8 × 10

= 80

b) Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a bằng nhau.

c) Ta có thể lấy một ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu a như sau

(5 × 3) × 1 = 15 × 1

= 15

5 × (3 × 1) = 5 × 3

= 15

(3 × 2) × 9 = 6 × 9

= 54

3 × (2 × 9) = 3 × 18

= 54

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 Bài 4: Trong bình xăng của một ô tô đang có 40 l xăng. Đi từ nhà đến bãi biển, ô tô cần dùng hết 15 l xăng. Đi từ bãi biển về quê, ô tô cần dùng hết 5 l xăng.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung

Trả lời các câu hỏi:

a) Ô tô đi từ nhà đến bãi biển rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết bao nhiêu lít xăng?

……………………………………………………………………………………………………………

b) Nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê trong bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

……………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ô tô đi từ nhà đến bãi biển rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết số lít xăng là:

15 + 5 = 20 (l)

b) Nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê trong bình xăng của ô tô còn lại

40 – 20 = 20 (l)

Đáp số: a) 20 l xăng

b) 20 l xăng.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 Bài 5:

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nhung hái được 60 quả dâu tây, Xuân hái được 36 quả dâu tây. Hai bạn xếp đều tất cả số dâu tây đó vào 3 hộp.

Số quả dâu tây trong mỗi hộp là:

A. (60 + 36) : 3 = 32 (quả)

B. 60 + 36 : 3 = 72 (quả)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung

b) Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa?

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: A

Phép tính tìm số quả dâu tây trong mỗi hộp là:

(60 + 36) : 3 = 32 (quả)

b) Người ta xếp được số thùng sữa là:

800 : 4 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng sữa.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 Bài 6: Theo em, bạn nào tính đúng?

An: 20 – 8 : 4 × 2 = 6

Nam: 20 – 8 : 4 × 2 = 16

Hiền: 20 – 8 : 4 × 2 = 19Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 87, 88, 89 Bài 45: Luyện tập chung

Trả lời: ………………………………………

……………………………………………….

Lời giải:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Ta có:

20 – 8 : 4 × 2 = 20 – 2 × 2

= 20 – 4

= 16

Bạn Nam tính đúng, Hai bạn An và Hiền tính sai.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên