Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 41

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 41 Bài 1: Tính:

a)

6 × 2 = ……  6 × 7 = ……  6 × 9 = …….

12 : 6 = ……  42 : 6 = ……  54 : 6 = ……

12 : 2 = ……  42 : 7 = ……  54 : 9 = ……

b)

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6

Lời giải:

Quảng cáo

a)

6 × 2 = 12  6 × 7 = 42  6 × 9 = 54

12 : 6 = 2  42 : 6 = 7  54 : 6 = 9

12 : 2 = 6  42 : 7 = 6  54 : 9 = 6

b)

24 g : 6 = 4 g  60 cm : 6 = 10 cm  36 l : 6 = 6 l

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 41 Bài 2: Số?

Số bị chia

12

30

24

18

16

45

42

36

54

Số chia

6

6

3

6

4

5

6

6

6

Thương

2

Lời giải:

Quảng cáo

Ta lấy số bị chia chia cho số chia, đồng thời nhẩm lại bảng chia 6 để tìm thương.

Ta điền vào bảng như sau:

Số bị chia

12

30

24

18

16

45

42

36

54

Số chia

6

6

3

6

4

5

6

6

6

Thương

2

5

8

3

4

9

7

6

9

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 42

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 41, 42 Bài 3: Số?

a) Có 18 quả dâu tây, chia đều cho 6 bạn. Mỗi bạn được ... quả dâu tây. Ta có phép chia ... : ... = ...

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6

b) Có 18 quả dâu tây, chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dâu tây đó đủ chia cho ... bạn. Ta có phép chia ... : ... = ...

Lời giải:

Quảng cáo

Có 18 quả dâu tây, chia đều cho 6 bạn. Mỗi bạn được 3 quả dâu tây. Ta có phép chia 18 : 6 = 3

Có 18 quả dâu tây, chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dâu tây đó đủ chia cho 3 bạn. Ta có phép chia 18 : 6 = 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 42 Bài 4: Anh Hưng nuôi 48 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hưng có bao nhiêu chuồng chim bồ câu?

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 41, 42 Bài 19: Bảng chia 6

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

1 chuồng: 6 con

48 con: … chuồng?

Bài giải

Anh Hưng có số chuồng chim bồ câu là:

48 : 6 = 8 (chuồng)

Đáp số: 8 chuồng

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 42 Bài 5: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 6.

Lời giải:

Mỗi mâm cỗ có 6 người ngồi.

Như vậy 30 người khách ngồi hết số mâm cỗ là:

30 : 6 = 5 (mâm)

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên