Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 96

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 96 Bài 1: Viết tên các hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Ta thực hiện nêu tên các hình, các đỉnh, các cạnh và các góc của các hình như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

- Hình tứ giác ABCD có 4 đỉnh, 4 cạnh và 4 góc.

+ 4 đỉnh là: A, B, C, D.

+ 4 cạnh là: AB, BC, CD, DA.

+ 4 góc là: Góc đỉnh A; góc đỉnh B; góc đỉnh C; góc đỉnh D.


Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

- Hình tam giác EGH có 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc.

+ 3 đỉnh là: E, G, H.

+ 3 cạnh là: EG, GH, HE.

+ 3 góc là: Góc đỉnh G; góc đỉnh H; góc đỉnh E

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

- Hình tam giác KIL có 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc.

+ 3 đỉnh là: K, I, L

+ 3 cạnh là: IK, KL, LI

+ 3 góc là: Góc đỉnh I; góc đỉnh L; góc đỉnh K


Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

- Hình tam giác MNPQ có 4 đỉnh, 4 cạnh và 4 góc.

+ 4 đỉnh là: M, N, P, Q

+ 4 cạnh là: MN, NP, PQ, QM

+ 4 góc là: Góc đỉnh M; góc đỉnh Q; góc đỉnh P; góc đỉnh N.


Vở bài tập Toán lớp 3 trang 97

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 97 Bài 2: Quan sát hình vẽ, thực hiện các hoạt động sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

a) Viết tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Dùng ê ke để kiểm tra và nêu tên góc vuông, góc không vuông trong mỗi hình bên.

Trả lời:

Các góc vuông là: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Các góc không vuông là: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

Quảng cáo

a) Hình tam giác ABC.

Hình tứ giác EGHI, hình tứ giác KLMN.

b)

- Hình tam giác ABC có:

+ Góc vuông đỉnh A.

+ Góc không vuông đỉnh B và góc không vuông đỉnh C.

- Hình tứ giác GHIE có:

+ Góc vuông đỉnh E; góc vuông đỉnh H;

+ Góc không vuông đỉnh G và góc không vuông đỉnh I.

- Hình tứ giác KLMN có:

+ Góc vuông đỉnh K;

+ Góc không vuông đỉnh L, góc không vuông đỉnh M, góc không vuông đỉnh N.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 98

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 98 Bài 3:

Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):


Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác


……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Lời giải:

Quảng cáo

Dùng thước có vạch chia để đo lần lượt độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác. Ta có kết quả sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giácAB = 4 cm

BC = 5cm

AC = 3 cm

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác


QM = 28 mm;

MN = 25 mm;

NP = 20 mm;

PQ = 38 mm

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 98 Bài 4: Quan sát các hình sau rồi vẽ hình thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

Hình em vừa vẽ được ghép bởi … que tính.

Lời giải:

Quảng cáo

Hình thứ nhất được ghép bởi 3 que tính.

Hình thứ hai được ghép bởi 5 que tính.

Hình thứ ba được ghép bởi 7 que tính.

Hình thứ tư được ghép bởi 9 que tính.

Vậy hình thứ năm (hình tiếp theo) được ghép bởi 11 que tính.

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 96, 97, 98 Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên