Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 6

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 6 Bài 1: Tính nhẩm:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 6 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

49 + 25

……………

……………

……………

63 – 58

……………

……………

……………

37 + 63

……………

……………

……………

637 + 151

……………

……………

……………

524 – 219

……………

……………

……………

362 + 418

……………

……………

……………

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 6 Bài 3: Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc?

Lời giải:

Tóm tắt

Quyển sách: 148 trang

Đã đọc : 75 trang

Còn lại : ? trang

Bài giải

Số trang sách Minh chưa đọc là:

148 – 75 = 73 (trang)

Đáp số: 73 trang

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 6 Bài 4: Ngày thứ nhất đội công nhân làm được 457 m đường, ngày thứ hai đội công nhân đó làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 125 m đường. Hỏi ngày thứ hai đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?

Lời giải:

Quảng cáo

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 457 m đường

Ngày thứ hai : Nhiều hơn 125 m

Ngày thứ hai : ? mét đường

Bài giải

Ngày thứ hai đội công nhân đó làm được là:

457 + 125 = 582 (m)

Đáp số: 582 mét đường

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 7

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 7 Bài 5: Giải các bài toán sau (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều trang 6, 7 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

a) Duy cắt được 9 ngôi sao, Hiền cắt được 11 ngôi sao. Hỏi Hiền cắt được nhiều hơn Duy mấy ngôi sao?

b) Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép bao nhiêu con?

Lời giải:

a)

Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là:

11 – 2 = 9 (ngôi sao)

Đáp số: 9 ngôi sao.

b)

Chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là:

241 – 38 = 203 (con)

Đáp số: 203 con cá.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên