Giải Toán lớp 3 trang 140, 141 bài Các số có năm chữ sốGiải Toán lớp 3 trang 140, 141 bài Các số có năm chữ số

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

 Viết (theo mẫu) trang 140 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3  Viết (theo mẫu) trang 140 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

 Viết (theo mẫu) trang 140 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Viết (theo mẫu) trang 141 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Lời giải::

Viết (theo mẫu) trang 141 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 3): Đọc các số: 23116; 12247; 3116; 82427

Lời giải::

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 3): Số?

Viết số thích hợp vào ô trống trang 141 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Lời giải::

Viết số thích hợp vào ô trống trang 141 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.