Giải Toán lớp 3 trang 146 Số 100 000 - Luyện tậpGiải Toán lớp 3 trang 146 Số 100 000 - Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 3 Số 100 000 - Luyện tập trang 146 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Số 100 000 - Luyện tập Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 146 SGK Toán 3): Số ?

a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80000;…;10 000

b) 10 000; 11000; 12000;…;…;….;16000;…;…..;….

c) 18000; 18100; 18200; …;….;….; 18700;…;…;…

d) 18235; 18236;…;…;…;…

Lời giải:

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80000; 90 000;10 000

b) 10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000

c) 18000; 18100; 18200; 18300; 18400; 18500; 18600; 18700; 18800; 18900; 19000

d) 18235; 18236; 18237; 18238; 18239; 18240

Bài 2 (trang 146 SGK Toán 3): Điền số thích hợp

Điền số thích hợp trang 146 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Lời giải:

Đáp số: Viết từ trái sang phải: 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000.

Bài 3 (trang 146 SGK Toán 3): Số ?

Viết số thích hợp vào ô trống trang 146 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Viết số thích hợp vào ô trống trang 146 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 146 SGK Toán 3): Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Lời giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ)

Đáp số: 2000 chỗ

Quảng cáo

Bài giảng: Số 100 000 - Luyện tập - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Các số có năm chữ số. Số 100 000

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Số có bốn chữ số bao gồm các hàng: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Số 100 000 bằng 10 nhóm 10 000.

Ví dụ: Nêu cách viết và đọc số gồm 3 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 5 chục, 9 đơn vị.

Lời giải: 

Số gồm 3 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 5 chục, 9 đơn vị được viết là 32 659.

Đọc là: Ba mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi chín.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

Phương pháp: Cho các chữ số trong mỗi hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số. 

Cách làm: 

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0.

Ví dụ 1: Nêu cách viết và đọc số gồm 8 chục nghìn, 6 nghìn, 7 trăm, 3 chục , 5 đơn vị.

Lời giải: 

Số gồm 8 chục nghìn, 6 nghìn, 7 trăm, 3 chục , 5 đơn vị được viết là 86 735.

Đọc là: Tám mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi lăm.

Ví dụ 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 Lý thuyết Các số có năm chữ số. Số 100 000 lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Lời giải: 

Lý thuyết Các số có năm chữ số. Số 100 000 lớp 3 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 3

Dạng 2: Cho cách đọc một số, viết lại số theo cách đọc

Phương pháp: Viết lại các số theo thứ tự lần lượt từ hàng nghìn về hàng đơn vị

Ví dụ 2: Số bảy mươi nghìn không trăm hai mươi hai được viết là: 

Lời giải: 

Số bảy mươi nghìn không trăm hai mươi hai được viết là 70 022.

Đáp số: 70 022.

Dạng 3: Điền số theo thứ tự

Phương pháp: Các số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

Các số tròn chục nghìn, tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 15 000; 16 000; 17 000 ; ….; …; …..

b) 96 001; 96 002; 96 003 ; ….; …..

c) 13 120; 13 130; 13 140; ….;…. ;….

Lời giải: 

a) Các số trong dãy đã cho là các số tròn nghìn liên tiếp nhau nên hơn kém nhau 1000 đơn vị. 

Do đó ta điền các số vào chỗ chấm là: 15 000; 16 000; 17 000 ; 18 000; 19 000; 20 000.

b) Các số trong dãy đã cho là các số liên tiếp nên hơn kém nhau 1 đơn vị.

 Do đó ta điền các số vào chỗ chấm là: 96 001; 96 002; 96 003 ;96 004; 96 005.

c) Các số trong dãy đã cho là các số tròn chục liên tiếp nhau nên hơn kém nhau 10 đơn vị.

 Do đó ta điền các số vào chỗ chấm là: 13 120; 13 130; 13 140; 13 150; 13 160; 13 170.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học