Giải Toán lớp 3 trang 148 bài Luyện tậpGiải Toán lớp 3 trang 148 bài Luyện tập

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 148 SGK Toán 3): Số?

Viết số thích hợp vào ô trống trang 148 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

Viết số thích hợp vào ô trống trang 148 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 148 SGK Toán 3):

Điền dấu > , = , < trang 148 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Lời giải::

8357 > 8257

3000 + 2 < 3200

36478 < 36488

6500 + 200 > 6621

89429 > 89420

8700 – 700 = 8000

8398 < 10010

9000 + 900 < 10 000

Bài 3 (trang 148 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 8000 – 3000 =

6000 + 3000 =

7000 + 500 =

9000 + 900 + 90 =

Quảng cáo

b) 3000 x 2 =

7600 - 300 =

200 + 8000 : 2 =

300 + 4000 x 2 =

Lời giải::

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 8000 – 3000 = 5000

6000 + 3000 = 9000

7000 + 500 = 7500

9000 + 900 + 90 = 9990

b) 3000 x 2 = 6000

7600 - 300 = 7300

200 + 8000 : 2 = 4200

300 + 4000 x 2 = 8300

Bài 4 (trang 148 SGK Toán 3): a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

b) Tìm số bé nhất có năm chữ số

Lời giải::

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10000

Bài 5 (trang 148 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 3254 + 2473

8326 – 4916

b) 8460 : 6

1326 x 3

Lời giải::

Đặt tính rồi tính 3254 + 2473, 8326 – 4916 | Để học tốt Toán 3

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.