Giải Toán lớp 3 trang 147 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000Giải Toán lớp 3 trang 147 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 147 SGK Toán 3):

Điền dấu > , = , < trang 147 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải::

4589 < 10001

35276 > 35275

8000 = 7999 + 1

99999 < 100000

3527 > 3519

86573 < 96573

Bài 2 (trang 147 SGK Toán 3):

Điền dấu > , = , < trang 147 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo

Lời giải::

89156 < 98516

67628 < 67728

69731 > 69713

89999 < 90000

79650 = 79650

78659 > 76860

Bài 3 (trang 147 SGK Toán 3): a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83269, 92368, 29863, 68932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74203, 100000. 54307, 90241

Lời giải::

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 92368

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 54307

Quảng cáo

Bài 4 (trang 147 SGK Toán 3): a) Viết các số 30620, 8258, 31855, 16999 theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết các số 65372, 56372, 76325, 56327 theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải::

a) Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

8258; 16999; 30620; 31855

b) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

76235; 65372; 56372; 56327

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.