Giải Toán lớp 3 trang 152 Diện tích hình chữ nhậtGiải Toán lớp 3 trang 152 Diện tích hình chữ nhật

Với giải bài tập Toán lớp 3 Diện tích hình chữ nhật trang 152 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 152 SGK Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu)

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3cm

4cm

8cm

Diện tích

hình chữ nhật

5 × 3 = 15 (cm2)Chu vi

hình chữ nhật

(5 + 3) × 2 = 16 (cm)Lời giải:

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3cm

4cm

8cm

Diện tích

hình chữ nhật

5 × 3 = 15 (cm2)

10 × 4 = 40 (cm2)

32 × 8 = 256 (cm2)

Chu vi

hình chữ nhật

(5 + 3) × 2 = 16 (cm)

(10 + 4) × 2 = 28 (cm)

(32 + 8) × 2 = 80 (cm)

Bài 2 (trang 152 SGK Toán 3): Một miếng bài hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó

Lời giải:

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là :

14 x 5 = 70 (cm2)

Đáp số: 70 cm2

Quảng cáo

Bài 3 (trang 152 SGK Toán 3): Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5cm ; chiều rộng 3cm

b) Chiều dài 2dm ; chiều rộng 9cm

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

b) 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là :

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180 cm2

Quảng cáo

Bài giảng: Diện tích hình chữ nhật - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)


Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Ví dụ: Tính diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm, chiều rộng bằng 3cm.

Lời giải: 

Diện tích của hình chữ nhật đã cho là: 

5 x 3 = 15(cm2)

Đáp số: 15cm2

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính diện tích của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng

Phương pháp: 

- Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). 

Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật với các kích thước như hình vẽ dưới đây: 

Hỏi diện tích của hình chữ nhật đã cho bằng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Diện tích của hình chữ nhật đã cho là:

12 x 6 = 72(cm2)

Đáp số: 72cm2

Ví dụ 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 10cm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích tấm bìa đó bằng bao nhiêu?

Lời giải: 

Chiều rộng tấm bìa đã cho là: 

10 : 2 = 5(cm)

Diện tích tấm bìa đã cho là:

10 x 5 = 50(cm2)

Đáp số: 50cm2

Dạng 2: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật khi biết diện tích và độ dài một cạnh

Phương pháp: 

Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một tờ giấy hình chữ nhật có diện tích 135cm2, chiều rộng bằng 9cm. Hỏi chiều dài của tờ giấy đã cho bằng bao nhiêu? 

Lời giải: 

Chiều dài của tờ giấy đã cho là: 

135 : 9 = 15 (cm) 

Đáp số: 15cm


Trắc nghiệm Toán 3 Bài tập Diện tích hình chữ nhật (có đáp án)

Câu 1 : Một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 5cm.

Bài tập Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 9 cm là:

Bài tập Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng bằng Bài tập Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3 có lời giải chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 5 cm

B. 50cm2

C. 25cm2

D. 5cm2

Câu 4 : Một hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, diện tích bằng 104cm2 . Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

A. 14 cm

B. 14cm2

C. 13cm2

D. 13cm2

Câu 5 : Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm , chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A.96cm2

B. 144cm2

C. 134cm2

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 6 : Một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm, chiều dài bằng 16 cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 32cm2

B. 8cm2

C. 128cm2

D. 448cm2

Câu 7 : Diện tích của hình trên là:

Bài tập Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3 có lời giải

A. 72cm2

B. 216cm2

C. 288cm2

D. 298cm2

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 4 : Các số đến 100 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học