Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động sau:

Điền dấu < = > vào chỗ chấm:

996 .... 1000     5000 .... 498

6702 ..... 6699     7251 .... 7250 + 1

Trả lời:

996 < 1000     5000 > 498

6702 > 6699     7251 = 7250 + 1

2. Đọc kĩ nội dung sau: (sgk)

3. Điền dấu < >: (sgk)

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

Điền dấu < = > vào chỗ chấm thích hợp:

100 000 ..... 99 999

16 780 ..... 21 130

42 130 ...... 39 976

73 005 ...... 71 896

65 785 ...... 65 801

20 110 ...... 20 119

89 324 ..... 89 327

75 630 ...... 75 629 + 1

Trả lời:

100 000 > 99 999

16 780 < 21 130

42 130 > 39 976

73 005 > 71 896

65 785 < 65 801

20 110 < 20 119

89 324 < 89 327

75 630 = 75 629 + 1

Câu 2 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Tìm số lớn nhất trong các số: 32 574, 54 732, 42 375, 25 374

b. Tìm số bé nhất trong các số: 86 092, 89 620, 68 290, 92 806

Trả lời:

a. Số lớn nhất trong các số: 32 574, 54 732, 42 375, 25 374 là: 54 372

b. Số bé nhất trong các số: 86 092, 89 620, 68 290, 92 806 là: 68 920

Câu 3 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết các số 69 257, 79 625, 57 962, 29 756:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn

Trả lời:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 79 625, 69 257, 57 962, 29 756

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 29 756, 57 962, 69 257, 79 625

Câu 4 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

Nối với mỗi vạch chia thích hợp (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 5 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhầm:

2000 + 5000 =

2000 x 2 =

7000 - 5000 =

9500 - 200 =

5000 + 200 =

20 + 3000 x 2 =

3000 + 200 + 10 =

700 + 9000 : 3=

Trả lời:

2000 + 5000 = 7000

2000 x 2 = 4000

7000 - 5000 = 2000

9500 - 200 = 9300

5000 + 200 = 5200

20 + 3000 x 2 = 20 + 6000 = 6020

3000 + 200 + 10 = 3210

700 + 9000 : 3= 700 + 3000 = 3700

Câu 6 (Trang 67 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

6729 + 2180     3216 x 2

7296 - 5038     5680 : 4

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 68 Toán VNEN 3 tập 2 )

Bảng dưới đây cho biết chiều dài một số con sông lớn trên thế giới, hãy chỉ ra con sông nào dài nhất, con sông nào ngắn nhất. Viết tên các con sông theo thứ tự tăng dần về chiều dài.

Giải Toán 3 VNEN Bài 77: So sánh các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Con sông dài nhất đó là sông A-ma-dôn dài 6800km

Con sông ngắn nhất là sông Mê-kông dài 4023km.

Sắp xếp các con sông theo thứ tự tăng dần về chiều dài là:

Mê-kông (4023km) → Dương Tử (6211km) → Nin (6650km) → A-ma-dôn (6800km).

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.