Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "oẳn tù tì"

Mỗi bạn chọn một màu. Oẳn tù tì xem ai thắng. Người thắng sẽ được chọn một ô vuông và tô màu vào ô đó. Trò chơi kết thúc khi tất cả các ô đều được tô màu.

Ví dụ:

Hồng và Ngọc chơi oẳn tù tì, Hồng chọn màu đỏ, Ngọc chọn màu xanh.

Sau nhiều lần chơi oẳn tù tì ta được kết quả như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

⇒ Như vậy Hồng thắng khi tô được 9 ô, còn Ngọc chỉ tô được 7 ô

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (Sgk)

3. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi:

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Hình A gồm mấy ô vuông?

Hình B gồm mấy ô vuông?

Trả lời:

Hình A gồm có 5 ô vuông

Hình B gồm có 5 ô vuông.

b. Thực hiện các hoạt động sau:

Quan sát hình vẽ:

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời câu hỏi:

Hình P gồm mấy ô vuông?

Hình M gồm mấy ô vuông? Hình N gồm mấy ô vuông?

So sánh số ô vuông của hình P với tổng số ô vuông của hình M và hình N?

Trả lời:

Hình P gồm 10 ô vuông.

Hình M gồm 6 ô vuông. Hình N gồm 4 ô vuông.

Ô vuông của hình P bằng tổng số ô vuông hình M và hình N bằng 10 ô vuông.

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 72 Toán VNEN 3 tập 2 )

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

Các hình dưới đây được tạo thành từ một số ô vuông như sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

a. Những hình nào có diện tích bằng nhau?

b. Hình nào có diện tích lớn hơn diện tích hình A?

c. Hình nào có diện tích bé hơn diện tích hình A?

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy:

a. Những hình có diện tích bằng nhau là: Hình A, hình B, hình C, hình G và hình H

b. Hình có diện tích lớn hơn diện tích hình A là hình E

c. Hình có diện tích bé hơn diện tích hình A là hình D

Câu 2 (Trang 73 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Viết (theo mẫu):

Viết Đọc
7cm2 Bảy xăng ti mét vuông
150cm2
Hai nghìn ba trăm xăng ti mét vuông
10 000cm2

b. Viết vào chỗ chấm:

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Hình B gồm .... ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng ........

Hình C gồm .... ô vuông 1cm2

Diện tích hình C bằng .......

Trả lời:

a. Viết (theo mẫu):

Viết Đọc
7cm2 Bảy xăng ti mét vuông
150cm2 Một trăm năm mười xăng ti mét vuông
2300cm2 Hai nghìn ba trăm xăng ti mét vuông
10 000cm2 Mười nghìn xăng ti mét vuông

b. Viết vào chỗ chấm:

Hình B gồm 4 ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng 4cm2

Hình C gồm 5 ô vuông 1cm2

Diện tích hình C bằng 5cm2

Câu 3 (Trang 74 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính (theo mẫu):

2cm2 + 3cm2 = 5cm2

2cm2 x 3 = 6cm2

12cm2 + 23cm2 =

5cm2 x 4 =

20cm2 - 13cm2 =

42cm2 : 6 =

Trả lời:

2cm2 + 3cm2 = 5cm2

2cm2 x 3= 6cm2

12cm2 + 23cm2 = 35cm2

5cm2 x 4 = 20cm2

20cm2 - 13cm2 = 7cm2

42cm2 : 6 = 7cm2

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 74 Toán VNEN 3 tập 2 )

Giải Toán 3 VNEN Bài 79: Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Hình nào có diện tích bé nhất?

Hình nào có diện tích lớn nhất?

Hình nào có diện tích bằng nhau?

Trả lời:

Diện tích của mỗi hình trên là:

Hình A có diện tích là: 6cm2

Hình B có diện tích là: 3cm2

Hình C có diện tích là: 6cm2

Hình D có diện tích là: 7cm2

Hình có diện tích bé nhất là: hình B

Hình có diện tích lớn nhất là: hình D

Hình có diện tích bằng nhau là: hình A và hình C

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.