Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và bạn đặt tính rồi tính:

4718 + 3524     1635 + 5525     2415 + 878

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

2.

a. Em đọc và nói cho bạn nghe cách tính: (sgk)

b. Em và bạn đặt tính rồi tính:

35482 + 16275     47369 + 8425

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 80 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

4658 + 2837     67046 + 25824     56742 + 8186

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 80 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 80 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật MNPQ có kích thước như hình vẽ dưới đây:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Chu vi hình chữ nhật là:

(5 + 8) x 2 = 26 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 8 = 40 (cm2)

Đáp số: 40 cm2

Câu 4 (Trang 81 Toán VNEN 3 tập 2 )

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 9465kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 705kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Trả lời:

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số kg gạo là:

9465 + 705 = 10170 (kg)

Vậy cả hai ngày cửa hàng đó bán được số kg gạo là:

9465 + 10170 = 19635 (kg)

Đáp số: 19635 kg gạo

Câu 5 (Trang 81 Toán VNEN 3 tập 2 )

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải Toán 3 VNEN Bài 82: Phép cộng các số trong phạm vi 100000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Vải đỏ dài số m là:

26 x 3 = 78 (m)

Cả vải đỏ và vải xanh dài số m là:

26 + 78 = 104 (m)

Đáp số: 104 m

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 81 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em hãy nghỉ ra một tình huống thực tế có sử dụng phép cộng hai số có đến 5 chữ số. Viết tình huống và câu trả lời:

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Mẹ mua cho em 3 quyển vở, mỗi quyển có giá là 4500 đồng. Mẹ mua thêm 3 chiếc bút, mỗi chiếc 5000 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền.

Bài giải:

Mẹ mua 3 quyển vở hết số tiền là:

4500 x 3 = 13500 (đồng)

Mẹ mua 3 chiếc bút hết số tiền là:

5000 x 3 = 15 000 (đồng)

Mẹ phải trả số tiền là:

13500 + 15000 = 28 500 (đồng)

Đáp số: 28 500 đồng

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.