Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn"

Hãy nghĩ ra một câu đố để đố bạn, tương tự như ví dụ dưới đây (sgk)

Trả lời:

Mẹ mua hai gói kẹo với giá 60 000 đồng, hỏi một gói kẹo có giá bao nhiêu tiền?

⇒ một gói kẹo có giá là: 30 000 đồng.

Mua ba chiếc bút bi có giá 15 000 đồng. Hỏi một chiếc bút bi có giá bao nhiêu tiền?

⇒ Một chiếc búp bi có giá: 5000 đồng.

2. Em đọc và nói cho bạn nghe cách tính và đặt tính (sgk)

3. Em và bạn đặt tính rồi tính:

84848 : 4        24693 : 3

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 90 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tính rồi viết (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

a. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

b. Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 86: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 90 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Một cửa hàng có 36 550kg xi măng, đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg xi măng?

b. Có 13 627 quả trứng, người ta dự định xếp vào các hộp, mỗi hộp có 6 quả trứng. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy quả trứng?

Trả lời:

a. Số xi măng mà cửa hàng đã bán là:

36 550 : 5 = 7310 (kg)

Cửa hàng đó còn lại số kg xi măng là:

36 550 - 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240 (kg)

b. Người ta xếp được nhiều nhất số hộp là:

13 627 : 6 = 2271 (hộp) dư 1 quả

Đáp án: 2271 hộp dư 1 quả

Câu 3 (Trang 90 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính giá trị của biểu thức

68213 - 27248 : 4

(58216 + 30838) : 2

71608 + 42865 : 5

(62746 - 7354) : 3

Trả lời:

68213 - 27248 : 4 = 68213 - 6812 = 61401

(58216 + 30838) : 2 = 89054 : 2 = 44527

71608 + 42865 : 5 = 71608 + 8573 = 80181

(62746 - 7354) : 3 = 55392 : 3 = 18464

4 (Trang 90 Toán VNEN 3 tập 2 )

Số:

Số bị chia số chia thương số dư
39 652 4
51 437 6

Trả lời:

Số bị chia số chia thương số dư
39 652 4 9813 0
51 437 6 8572 5

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 91 Toán VNEN 3 tập 2 )

Trả lời câu hỏi:

Em giúp người lớn tính tiền:

a. Mua 5kg gạo hết 75 000 đồng. Hỏi 1kg gạo giá bao nhiêu tiền?

b. Mua 8 hộp sữa hết 64 000 đồng. Hỏi 1 hộp sữa giá bao nhiêu tiền?

c. Mua 6 gói bim bim hết 36 000 đồng. Hỏi 1 gói bim bim giá bao nhiêu tiền?

Trả lời:

a. Mua 1kg gạo có giá là: 75 000 : 5 = 25 000 (đồng)

b. Một hộp sữa có giá là: 64 000 : 8 = 8 000 (đồng)

c. Một gói bim bim có giá là: 36 000 : 6 = 6 000 (đồng)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.